Kolejny problem z WLR

Telekomunikacja Polska nie może zagwarantować hurtowej sprzedaży abonamentu wszystkim zainteresowanym firmom telekomunikacyjnym, gdyż w części jej central umożliwia zaimplementowanie usług WLR tylko dla jednego operatora. Pierwszeństwo ma Tele2, z którym TP najwcześniej zawarła umowę o WLR

Kara z limity

UKE zajął się jeszcze jednym obszarem współpracy TP z konkurencyjnymi operatorami. Regulator przeprowadził kontrolę wypełniania przez TP obowiązków obejmujących dostęp do węzłów swojej sieci na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych. Mimo październikowej decyzji UKE Telekomunikacja Polska nie wykreśliła z proponowanych operatorom umów Bitstream Access zapisów przewidujących ograniczenia transferu danych, takich jakie stosuje w usłudze Neostrada. UKE przewiduje w związku z tym nałożenie na TP kolejnej kary.

TP 20 grudnia poinformowała Urząd Komunikacji Elektronicznej, że prowadzi rozbudowę zasobów sieciowych. W jej wyniku możliwość obsługi hurtowej sprzedaży abonamentu we wszystkich lokalizacjach zostanie rozszerzona do trzech operatorów, ale nie wcześniej niż z końcem marca 2007.

"TP zwraca uwagę, że przyznawanie prawa do usługi hurtowego dostępu do sieci TP dla kolejnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w terminach nieuwzględniających możliwości odpowiedniego dostosowania zasobów sieciowych TP oznacza, iż TP nie będzie mogła świadczyć WLR na rzecz kolejnych operatorów z powodu braku możliwości technicznych".

Sprzedaż swoich usług dla klientów TP w ramach oferty WLR prowadzić chcą także Polkomtel, Premium Internet, e-Tel, MediaTel, MNI, warszawska spółka e-Telko, Exatel oraz PTC. Umowę w sprawie WLR za pośrednictwem UKE wynegocjował także GTS.

Do 10 stycznia zainteresowane firmy na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej będą mogły zgłaszać opinie (zapewne skargi) w sprawie stanowiska TP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200