Kolejny kontrolujący

Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące informatyzacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące informatyzacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Śledztwo warszawskiej prokuratury toczy się w sprawie "domniemanego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia obowiązków przez pracowników centrali ZUS". Prokuratura w Warszawie postanowiła wszcząć postępowanie karne po zapoznaniu się z dokumentami NIK-u z - trwającej już dwa lata - kontroli ZUS-u.

Lista oskarżeń

Przedstawiciele prokuratury zamierzają najpierw ustalić, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Śledztwo obejmie wszystkie zagadnienia wiążące się z budową Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS-u, począwszy od przetargu w 1996 r. Skontrolowany zostanie także kontrakt z Prokom Software SA. Rzecznik prokuratury nie określił terminu zakończenia śledztwa. Stwierdził jedynie, że będzie ono trwało krócej niż kontrola NIK-u.

Tydzień wcześniej Ewa Lewicka oskarżyła Janusza Wojciechowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, o naruszenie dóbr osobistych i złożyła w warszawskiej prokuraturze doniesienie o przestępstwie. Janusz Wojciechowski obarczył Ewę Lewicką winą za problemy z informatyzacją ZUS-u. Powodem miało być jakoby jej żądanie, aby przyspieszyć wdrożenie reformy.

NIK rozpoczął także kontrolę w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Dotyczy ona m.in. komputeryzacji ZUS-u i wpływu na nią wprowadzanej przez resort reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

Termin nieznany

Jednocześnie przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowali o kolejnym już odsunięciu terminu udostępnienia informacji o kontach emerytalnych ubezpieczonych, tym razem na wrzesień 2001 r. Dopiero wtedy mają się zakończyć testy modułu finansowo-księgowego KSI ZUS (System Ewidencji Kont i Funduszy), a także weryfikacja zgromadzonych w nim danych.

Nadal ZUS nie przesyła wszystkich składek na konta emerytalne ubez- pieczonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Zdaniem analityków, zaległości te wzrosły już do 3 mld zł. W sierpniu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesłał jedynie 640 mln zł, czyli ok. 75% należnej sumy.


TOP 200