Kolejny internetowy system do nauki

W ciągu miesiąca na rynku pojawi się polska wersja systemu Oracle iLearning, kolejnego po chociażby produkcie Sun LearnTone firmy Sun Microsystems opartego całkowicie o Internet systemu wspomagającego nauczanie na odległość.

"Liczymy, że systemem tym zainteresują się chociażby klienci, którzy zdecydowali się na wdrożenie modułu Oracle HRMS z którym nowy produkt jest doskonale zintegrowany" - mówi Gizella Skarżyńska konsultant grupy rozwiązań biznesowych z zakresu HR w .

Oracle iLearning, następca stworzonego prawie 3 lata temu systemu OLA (Oracle Learning Application) będzie oferowany w 2 formach jako odrębny produkt oraz jako usługa hostingowa. System posiada szereg typowych dla tego typu rozwiązań usprawniających proces tworzenia i dostawy szkoleń oraz sprawdzania wiedzy ich uczestników. Na szczególną uwagę zasługują mechanizmy umożliwiające projektowanie kursów przez osoby bez wiedzy na temat programowania. Korporacja udostępnia na swoich stronach interfejsy programistyczne API napisane w JavaScipt, które można wykorzystać podczas tworzenia szkoleń internetowych, a także implementacji mechanizmów umożliwiających oszacowanie czasu uczestnictwa w kursie.