Kolejny etap sporu sądowego HP i Oracle dopiero za 5 miesięcy

W lutym 2013 roku amerykański sąd zdecyduje czy Oracle jest winien firmie HP odszkodowanie finansowe z tytułu sprzecznego z wcześniejszymi porozumieniami zaniechania rozwoju oprogramowania dla układów Itanium. Deklaracje władz Oracle miały zaszkodzić sprzedaży serwerów HP. Sporna pozostaje też wysokość ewentualnego odszkodowania.

W sierpniu sąd uznał, że zapowiadane przez Oracle zaniechanie rozwoju oprogramowania biznesowego i bazodanowego stoi w sprzeczności z wcześniejszymi, nieformalnymi porozumieniami kierownictwa obu firm. Firmie Oracle nakazano przywrócenie wcześniejszych planów rozwoju systemów biznesowych i środowiska bazodanowego dla architektury Itanium oraz kontynuowanie prac przynajmniej tak długo, jak firma HP oferuje serwery wykorzystujące tą platformę sprzętową.

Władze amerykańskiego koncernu podporządkowały się decyzji sądu i wznowiły rozwój oprogramowania pod kątem tej platformy sprzętowej. Dotyczy to m.in. pakietów e-Business Suite i Fusion Applications, oprogramowania linii PeopleSoft, JDEdwards, Siebel i Hyperion, a także bazy danych Oracle.

Zobacz również:

Zapowiadana jest jednak apelacja. Amerykański sąd ma również zdecydować czy firma Oracle powinna wypłacić HP odszkodowanie. Miałoby ono pokrywać szkody poniesione przez firmę HP w wyniku - uznanej za sprzeczną z wcześniejszymi zobowiązaniami - polityki rozwoju oprogramowania Oracle. Przedstawiciele HP podkreślają, że działania Oracle nie pozostały bez wpływu m.in. na sprzedaż sprzętu opartego na środowisku Itanium. Z nieoficjalnych informacji wynika, że proces powinien zakończyć się jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku.


TOP 200