Kolejny duży przetarg w Ministerstwie Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ogłosiło kolejny duży przetarg. Kontrakt o wartości 359 mln zł jest jednym z największych zamówień IT dla administracji w tym roku. CSIOZ szuka firmy, która zaprojektuje i zbuduje systemy w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych".

Więcej o projektach CSIOZ
Zamówienie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest podzielone na 4 części. Pierwsza z nich to zaprojektowanie i realizacja systemów tj. "Szyna Usług" oraz "System Administracji" o wartości 62 mln. zł. Druga to budowa portalu w ramach Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" o wartości 95 mln zł. Trzecia to zaprojektowanie i realizacja systemu gromadzenia danych medycznych, pomocniczej bazy rozszerzonych danych medycznych, systemu obsługi rejestrów, systemu weryfikacji i systemu wspomagania rozliczeń w ramach Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" o wartości 136 mln zł, a czwarta dotyczy budowy hurtowni danych i systemu wykrywania nadużyć i jest warta 64 mln zł.

CSIOZ przyjmuje wnioski od potencjalnych wykonawców do 23 marca br. Czy przetarg uda się rozstrzygnąć w planowanym czasie? Dotychczas kilka dużych przetargów, jak chociażby na budowę prototypu e-recepty, kończyło się z kilkumiesięcznym opóźnieniem i nie obyło się bez protestów. Tym razem CSIOZ już rozpoczynając przetarg przyznaje, że "ze względu na powiązania pomiędzy poszczególnymi postępowaniami przetargowymi, istnieje istotne ryzyko opóźnień w realizacji Projektu (...)" I dodaje, że w przypadku wystąpienia opóźnień CSIOZ może np. udzielić zamówienie z wolnej ręki. Postępowanie toczy się w trybie przetargu ograniczonego. Oznacza to, że pełna dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona jedynie firmom, zaproszonym do udziału w postępowaniu.

Zobacz również:

  • e-Ankiety od Asseco do zdalnego kontaktu z pacjentami

Jednocześnie CSIOZ ogłosił, że zakończył się pierwszy etap realizacji wdrożenia prototypu Internetowego Konta Pacjenta. Projekt realizowany jest przez firmę Unizeto Technologies, która wygrała organizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przetarg. Prototyp skierowany będzie do osób chorych na cukrzycę z obszaru Krakowa i podmiotów służby zdrowia powiązanych z tą grupą pacjentów. Na razie odbyło się posiedzenie komitetu sterującego projektu. Następne spotkanie dotyczące projektu IKP ma się odbyć 24 lutego br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200