Kolejny aneks Softbanku

Integrator podpisał z bankiem PKO BP aneks do umowy zawartej w październiku ub.r. Wartość aneksu, który rozszerza pierwotną umowę o sprzedaż licencji na oprogramowanie wraz z wdrożeniem i usługami serwisowymi, wynosi ok. 3,8 mln zł.

Wspomniana październikowa umowa miała wartość 54,5 mln zł. Cała umowa Softbanku z PKO PB opiewa na ok. 440 mln. Wdrożenie zintegrowanego systemu zostało przewidziane na 3 lata i podzielone na 21 etapów. Projekt integrator realizuje wraz ze spółkami oraz Alnova Technologies. Do końca marca br. strony podpisały umowy o łącznej wartości 66 mln zł.

Zobacz również:


TOP 200