Kolejne złagodzenie restrykcji Cocom

Na początku lipca w czasie moskiewskich targów, komputerowych PC World Forum przedstawiciel administracji waszyngtońskiej Bradley Holmes zapowiedział kolejne złagodzenie restrykcji COCOM wobec krajów Europy Wschodniej i ZSRR.

Na początku lipca w czasie moskiewskich targów, komputerowych PC World Forum przedstawiciel administracji waszyngtońskiej Bradley Holmes zapowiedział kolejne złagodzenie restrykcji COCOM wobec krajów Europy Wschodniej i ZSRR.

Komitet Koordynacyjny dla Handlu Wschód-Zachód (Coordi-nating Committee for East Trjde -COCOM) podjął decyzję o .zwolnieniu z obowiązku uzyskiwania licencji eksportowej oraz odwołał zakaz sprzedaży wielu nowoczesnych produktów informatycznych i telekomunikacyjnych. Zmiana ma nastąpić z dniem 1 września 1991 roku. Niestety, nie wiadomo czy w związku z ostatnimi wydarzeniami w Związku Radzieckim decyzja COCOM zostanie wprowadzona w życie. Być może, nie obejmie ZSRR.

Jeśli decyzja będzie obowiązywać, to listy artykułów zakazanych zmniejszą się o 50%. Biorąc pod uwagę również zeszłoroczne złagodzenia COCOM pozostanie na nich jedynie 1/3 produktów początkowo na nich umieszczonych.

Od 1 września będzie możliwy eksport do krajów Europy Wschodniej i ZSRR:

• Półprzewodniki - Wszystkie układy pamięci dynamicznych (DRAM) i większość 32-bitowych mikroprocesorów przeznaczonych do komputerów osobistych nie będą podlegać kontroli wywozowej. Również urządzenia do produkcji układów scalonych i półprodukty z krzemu można będzie eksportować.

• Komputery osobiste - Wszystkie komputery osobiste z procesorami Intela 80486 (i niższymi) taktowane zegarem o częstotliwości 33 MHz oraz układem Motoroli 68030 nie wymagają uzyskiwania licencji eksportowej.

• Minikomputery i mainframe - Większość z minikomputerów i mainlrame'(')w przeznaczonych do zastosowań komercyjnych można eksportować. Komputery firmy Digital Equipment Corporation (DBG) i IBMSys-lem/36 są wolne od uzyskiwania licencji.

• Sieci i peryferia - Wszystkie urządzenia peryferyjne, z wyjątkiem najszybszych i o największej pojemności dysków twardych oraz urządzeń graficznych o najwyższej wydajności i ze specjalną obróbką sygnału, nie podlegają kontroli wywozowej. Sieci Ether-net nie wymagają licencji eksportowej.

• Oprogramowanie - Praktycznie całe oprogramowanie komercyjne i służące do tworzenia programów jest zwolnione z uzyskiwania licencji eksportowej.

• Telekomunikacja - Można eksportować cyfrowe centrale tele-foniczne. Najnowsze sieci publiczne do przesyłania mowy i danych "o wyposażeniu i funkcjonalności takiej samej, jak instalowane na Zachodzie" wymagają zezwolenia. Systemy mikrofalowe 156 Mb/64 z modulacją kwadraturową mogą być używane tylko do budowy połączeń międzynarodowych (Gateways). Eksport światłowodów o pojemności do 565 Mb i długości fali lasera (nadajnika) 1550 nanometrów jest dopuszczalny, za zezwoleniem, z przeznaczeniem do telefonicznych sieci międzynarodowych.

Kolejne złagodzenie zakazów eksportu nowoczesnych technologii do państw postkomunistycznych i ZSRR może przyspieszyć ich rozwój cywilizacyjny, szczególnie w dziedzinach telekomunikacji i powszechnej informatyzacji. Ułatwi leż zawieranie kontraktów i przyspieszy dostawy nowoczesnych urządzeń. Przykładowo, IBM będzie mogła eksportować do Europy Wschodniej, bez potrzeby uzyskiwania licencji, praktycznie całą rodzinę komputerów PS/2 (z wyłączeniem komputerów -186/50 Ml Iz), prawie wszystkie komputery serii AS/400, większość konfiguracji minikomputerów 9370-i część systemów 3090. Również niektóre modele komputerów budowanych w technologii RISC mogą się bez kłopotów pojawić na naszym rynku. Choć eksporterzy tych systemów muszą sie liczyć, z przełamywaniem zarządzeń biurokratycznej machiny.

Niejasna jest jeszcze sytuacja z sieciami lokalnymi komputerów osobistych. Sieci lokalne mają szczególne znaczenie dla ZSRR, gdyż ich koszt jest wielokrotnie niższy od dużych systemów. Teraz, jak i przedtem, eksport różnych urządzeń (szczególnie łączących) do Netware Novella jest zabroniony. Bradley Holmes nie potrafił powiedzieć, kiedy i na jakie urządzenia sieciowe i pakiety programowe do kontroli LAN, COCOM zniesie swoje sankcje.


TOP 200