Kolejne wersje Tritona

Intel Corp. opracował dwie kolejne wersje zestawu Triton: Triton II (przystosowany do współpracy z procesorami Pentium) i Mars (obsługujący procesory Pentium Pro).

Intel Corp. opracował dwie kolejne wersje zestawu Triton: Triton II (przystosowany do współpracy z procesorami Pentium) i Mars (obsługujący procesory Pentium Pro).

Najpierw na rynku ma się pojawić Triton II, zaprojektowany z myślą o serwerach. Intel rozpoczął już produkcję tych układów, a pierwsze partie są na razie udostępniane wybranym producentom OEM. Masowa produkcja zestawu Triton II ma się rozpocząć w I kw. 1996 r. Cechą charakterystyczną układu jest to, że kontroluje on integralność danych przy użyciu kodu korekcji ECC (Error Correction Code). Wielu użytkowników narzekało dotychczas, że układ Triton (wspierający pracę procesora Pentium) nie sprawdza parzystości danych. Serwery wyposażone w układ Triton II będą na pewno pracować bardziej niezawodnie.

Intel produkuje co prawda układy podobnego typu, sprawdzające integralność danych (np. instalowany w serwerach układ Neptun, pracujący w architekturze Extended Express), ale są to produkty bardzo rozbudowane i zbyt drogie, aby stosować je na szerszą skalę.

Zaletą układu Triton II jest też to, że może on współpracować z dwoma procesorami. Jest to więc idealny produkt do projektowania dwuprocesorowych serwerów klasy "low end". Tym bardziej, że pracuje on szybciej niż układ Triton i może obsługiwać większą przestrzeń adresową pamięci RAM.

Układ Mars będzie natomiast instalowany na płytach z procesorem Pentium Pro. Intel wprowadzi ten produkt na rynek w II kw. 1996 r. Mars pracuje dużo wydajniej niż produkowane obecnie układy dla Pentium Pro i będzie tańszy.

Tak jak Triton II, tak i Mars może współpracować z dwoma procesorami.


TOP 200