Kolejne towarzystwa będą mogły oferować usługi przez Internet

System zainstalowany w firmie Obsługa Funduszy Inwestycyjnych (OFI) zostanie udostępniony klientom na początku przyszłego roku. Będą z niego korzystać nie tylko fundusze inwestycyjne i towarzystwa emerytalne, ale również ich klienci - uczestnicy funduszy.

System zainstalowany w firmie Obsługa Funduszy Inwestycyjnych (OFI) zostanie udostępniony klientom na początku przyszłego roku. Będą z niego korzystać nie tylko fundusze inwestycyjne i towarzystwa emerytalne, ale również ich klienci - uczestnicy funduszy.

OFI obsługuje trzy towarzystwa inwestycyjne (WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego), trzy PTE (PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nationale - Nederlanden Polska, Winterthur Powszechne Towarzystwo Emerytalne), a także towarzystwo ubezpieczeniowe Gerling Polska i Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Forum.

"Potencjalnie daje to aż 400 tys. użytkowników - osób posiadających rejestry. Uruchomienie internetowego kanału informacji, a później również dystrybucji jednostek uczestnictwa powinno umożliwić funduszom inwestycyjnym zwiększenie obrotów. Nikt jednak nie wie, czy ostatecznie użytkowników będzie tysiąc czy dziesięć tysięcy" - mówi Roman Lewszyk, prezes zarządu OFI.

Najpierw wgląd

Na początku Internet umożliwi jedynie wgląd w rachunki uczestników: sprawdzenie cen jednostek, struktury i wartości portfela inwestycyjnego, ostatnio przeprowadzonych transakcji czy danych dysponentów uprawnionych do korzystania z rejestru wraz z rodzajem uprawnień i datą nadania. Dane dotyczące rejestrów mogą być automatycznie przeniesione do dowolnego arkusza kalkulacyjnego i tam poddane dalszej analizie.

Fundusze inwestycyjne i towarzystwa emerytalne natomiast będą mogły tworzyć przez Internet różnego rodzaju raporty np. wykaz rejestrów otworzonych w określonym okresie. Zdaniem przedstawicieli OFI, to narzędzie szczególnie przydatne przy analizie skuteczności kampanii promocyjnych. Dostępne będą również możliwości przeszukiwania rejestrów wg nazwy lub numeru uczestnika, salda rejestru mieszczącego się w określonych granicach bądź wybranej wielkością transakcji.

Później sprzedaż

W II kwartale przyszłego roku planowane jest rozszerzenie funkcji systemu o dystrybucję jednostek uczestnictwa. Już wyraziła na to zgodę Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy. Z tego typu usługi będą mogły skorzystać nie tylko te fundusze, które obecnie obsługuje OFI. Obecnie z usług OFI korzystają trzy towarzystwa emerytalne - Bankowy, Nationale Nederlanden, Winterthur - i cztery fundusze inwestycyjne.

Dzisiaj system jest parametryzowany na potrzeby poszczególnych funduszy. W czasie 12-godzinnego testu wydajności zrealizowano 4 mln transakcji przy średnim czasie połączenia z serwerem - 1,4 sek. System zbudowano na bazie kilku serwerów internetowych połączonych w klastry. "Dane uczestników funduszy są szyfrowane za pomocą protokołu SSL, co zapewnia wystarczający poziom bezpieczeństwa wymagany do ochrony danych osobowych. Stosujemy też jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań firewall" - zapewnia Michał Bilski, dyrektor działu informatyki OFI.