Kolejne takty Symfonii

Pakiet Symfonia dla Windows wzbogacono o nowe programy Sprzedaż oraz Środki Trwałe. Symfonia ma budowę modułową - każdy z elementów pakietu może działać samodzielnie lub też być zintegrowany z innymi modułami w spójny system zarządzający. W Computerworld nr 16 z 17.04.95 opisliśmy podstawowy moduł finansowo-księgowy, a obecnie prezentujemy najnowsze programy Symfonii.

Pakiet Symfonia dla Windows wzbogacono o nowe programy Sprzedaż oraz Środki Trwałe. Symfonia ma budowę modułową - każdy z elementów pakietu może działać samodzielnie lub też być zintegrowany z innymi modułami w spójny system zarządzający. W Computerworld nr 16 z 17.04.95 opisliśmy podstawowy moduł finansowo-księgowy, a obecnie prezentujemy najnowsze programy Symfonii.

Sprzedaż

Program Sprzedaż ułatwia prowadzenie kontroli, ewidencji i rozliczania obrotu towarowego - jest przeznaczony do wspomagania pracy kierownika, handlowca, magazyniera lub kasjera firmy. Pierwszy z nich uzyskuje dostęp do podstawowych informacji w postaci wskaźników, które pozwalają na szybki przegląd istotnych dla firmy zdarzeń gospodarczych. Dzięki efektywnej kontroli zobowiązań i należności, automatom wspomagającym tworzenie ofert oraz możliwości projektowania wielu poziomów cen i kompletnej informacji o towarach oraz zamówieniach, program może wspomagać handlowców w prowadzeniu aktywnej polityki sprzedaży. Natomiast magazynier uzyskuje kontrolę nad rzeczywistym ruchem towarów, a kasjer nad przepływem gotówki. Program obsługuje VAT (na poziomie ewidencji, rozliczeń oraz emisji dokumentów) i prowadzi automatyczne zapisy w dziennikach sprzedaży. Ponadto pozwala sporządzać różnorodne kalkulacje, zestawienia, raporty itd.

Moduł Sprzedaż oferuje też funkcje, takie jak możliwość blokowania kredytu poszczególnym kontrahentom na podstawie określonych limitów, historię kontaktów handlowych, wysokość uzyskiwanych obrotów z indywidualnymi partnerami, a także, dokładniejsze niż w innych programach, szacowanie rentowności firmy dzięki możliwości określania stanów magazynowych i sprzedaży w żądanej walucie. Wszelkie kalkulacje cenowe mogą dotyczyć praktycznie nieograniczonej liczby marż, zaś ewidencja towarów i usług uwzględnia informacje, takie jak uzyskane atesty, różne jednostki miar dla jednego towaru oraz dostarcza narzędzi do automatycznych przeliczeń. W połączeniu z możliwością rejestracji przychodów i rozchodów (z raportem kasowym włącznie), samoczynnym tworzeniem rejestrów VAT na podstawie wprowadzanych dokumentów oraz mechanizmem pozwalającym na budowanie zestawów (tworzenie nowych towarów ze znajdujących się w magazynie elementów), moduł Sprzedaż stanowi interesującą ofertę.

Symfonia zawiera, łatwe w obsłudze (nawet dla osób bez przygotowania informatycznego), narzędzia do kreowania raportów, które przypominają edytor tekstów, mechanizmy do różnego przeszacowywania walut na kontach (np. miesięcznie lub rocznie) oraz translator baz danych poprzednich wersji programu. Największymi zaletami programu jest wprowadzenie mechanizmów, pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych między poszczególnymi modułami a MS Excel, z wykorzystaniem OLE 2.0 oraz znaczne (6-10 razy) zwiększenie szybkości pracy dzięki zastosowaniu Btrieve v. 6.15.

Środki Trwałe

Program ten uwalnia księgowego od wykonywania wielu żmudnych czynności - upraszcza ewidencjonowanie i amortyzowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencjonuje on m.in. niskocenowe składniki majątku przedsiębiorstwa i zapewnia bardzo skuteczne przeszukiwanie kartotek na podstawie zadanego kryterium.

Środki Trwałe umożliwiają m.in. komponowanie zestawień, np. list środków trwałych oraz przeprowadzenie spisów z natury. Program pozwala na dokonanie wyboru metody amortyzacji (naliczanie metodą liniową bądź degresywną) oraz ułatwia prowadzenie amortyzacji podatkowej (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi zmniejszania odpisów amortyzacyjnych w latach 1995-97). Oferuje on też opcję pokazującą wiele wartości ułatwiających znalezienie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej oraz obsługuje zmiany wartości początkowej i procentowej stopy umorzeń środka trwałego, która wynika np. z jego remontu lub modernizacji.

Program dopuszcza amortyzowanie środków używanych sezonowo oraz obsługuje amortyzację odnoszącą się jedynie do części wartości początkowej. Jest to przydatne np. w czasie amortyzowania samochodów osobowych kosztujących powyżej 10 tys. ECU. Możliwa jest też aktualizacja wartości przez wprowadzenie tabeli aktualizacji wartości środków trwałych publikowanej przez GUS i modyfikowanie przyporządkowań do aktualnej Klasyfikacji Rodzajowej. Program generuje też typowe dokumenty związane z zakupem, remontem, modernizacją i likwidacją środka trwałego, obsługuje zestawienia i raporty definiowane przez użytkownika oraz sporządza roczny plan amortyzacji i automatycznie tworzy na jego podstawie dokumenty poleceń księgowania. Umożliwia on także wydruk częściowo wypełnionych arkuszy spisu z natury oraz wszystkich dokumentów wprowadzonych przez operatora w porządku chronologicznym.


TOP 200