Kolejne standardy w modemach analogowych

Trzy nowe standardy dla analogowych modemów głosowych zaaprobowała na początku lipca w Edynburgu międzynarodowa organizacja normalizacyjna ITU-T.

Trzy nowe standardy dla analogowych modemów głosowych zaaprobowała na początku lipca w Edynburgu międzynarodowa organizacja normalizacyjna ITU-T. Największe znaczenie dla dotychczasowych użytkowników modemów analogowych klasy V.90, czyli o maksymalnej szybkości 56 kb/s (33,6 kb/s w kierunku zwrotnym), będzie miała nowa specyfikacja V.92, podnosząca o ponad 40 proc. dotychczasową przepływność w modemach od abonenta w kierunku sieci do 48 kb/s. Procedury według nowej specyfikacji umożliwiają znaczne skracanie czasów restartu urządzenia podczas rekonfigurowania modemowych połączeń w sieci, a także dopuszczają wprowadzanie modemu w stan zawieszenia (on hold) bez rozłączania połączenia, gdy sygnalizacja sieciowa wskazuje, że w trakcie przekazu danych nadeszło – i oczekuje na odebranie przez użytkownika – zewnętrzne połączenie głosowe. Cechy te (standard V.92), bardzo ułatwiają wydajne korzystanie ze stron webowych w Internecie oraz pozwalają na bardziej aktywną eksploatację modemów dla połączeń głosowych, co do tej pory praktycznie nie było możliwe. Modemy według nowej specyfikacji pozwolą na skrócenie łącznego czasu połączenia z Internetem i szybszy dostęp do poszukiwanych danych.

Drugą propozycją analogowej standaryzacji, wstępnie uzgodnioną i zaakceptowaną na spotkaniu z ITU-T (3Com, Conexant Systems, Lucent Technologies i Motorola), jest rekomendacja V.44, dotycząca przyjęcia efektywniwjszej techniki kompresji danych. W nowej specyfikacji opartej na algorytmie LZJH osiąga się kompresję o 25 proc. sprawniejszą w porównaniu z dotychczasową kompresją klasy V.42bis, dzięki czemu w typowych połączeniach webowych (np. przeglądarki) skuteczność kompresowania strumienia danych może sięgnąć nawet 6:1. W praktyce oznacza to, że faktyczna szybkość transmisji danych może zwiększyć się do 300 kb/s, zamiast 150-200 kb/s uzyskiwanej do tej pory przy stosowaniu klasycznej kompresji danych w modemach analogowych. Wprawdzie nadal są to niewielkie szybkości w porównaniu z modną ostatnio technologią cyfrową DSL (Digital Subscriber Line), ale nie należy zapominać, że popularność modemów analogowych łączonych przez komutowaną linię telefoniczną jest nadal duża. Wynika to z tąd, że w przypadku modemów analogowych nie trzeba ponosić żadnych nakładów inwestycyjnych na zmianę infrastruktury sieci dostępowej. Kolejną propozycją modernizacji dokonaną ostatnio przez ITU-T w modemach jest rekomendacja V.59, dzięki której staje się możliwe definiowanie kolejnych usprawnień modemowych oraz śledzenie błędnie realizowanych połączeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200