Kolejne serwery dla policji

ComputerLand Poland S.A. podpisał z Komendą Główną Policji (KGP) umowę wartości ponad 3 mln PLN na dostawę 247 serwerów Compaqa.

ComputerLand Poland S.A. podpisał z Komendą Główną Policji (KGP) umowę wartości ponad 3 mln PLN na dostawę 247 serwerów Compaqa.

Dla ComputerLandu jest to kontynuacja wcześniejszej umowy podpisanej z Komendą Główną Policji w grudniu 1995 r., obejmującej zakup i instalację ponad 150 serwerów Compaqa dla potrzeb komend rejonowych w całym kraju. W Polsce jest ponad 360 komend rejonowych policji, a więc potrzebny był zakup uzupełniający.

Podpisana w marcu br. umowa obejmuje poza dostawą sprzętu również jego instalację i konfigurację, a także szkolenie części pracowników i usługi serwisowe. Na serwerach zakupionych przez komendę zainstalowany będzie system operacyjny SCO Open Server Enterpise System Release 3.0. Dostawca zobowiązał się w ciągu kilku najbliższych tygodni przekazać objęty umową sprzęt do dyspozycji Biura Informatyki Komendy Głównej Policji. Jak twierdzi Sławomir Wikło, dyrektor z BI KGP, serwery te przejdą w Warszawie procedurę "odbioru jakościowego". Komenda zamierza wykorzystać w tym celu własny test sprawdzający przebiegi czasowe. Następnie, tak przetestowane komputery transportem policyjnym dotrą do komend rejonowych.

ComputerLand ma zapewnić serwis całodobowy z czasem reakcji na zgłoszenie nie przekraczającym trzech godzin. Wszystkie dostarczone policji systemy będą objęte 36-miesięczną gwarancją, a po jej wygaśnięciu ComputerLand będzie świadczył 5-letni serwis pogwarancyjny.

ComputerLand zawarł w lipcu ub.r. Umowę Generalną z Komendą Główną Policji, tym samym stając się dla niej głównym dostawcą sieciowych systemów informatycznych. Efektem wzajemnej współpracy będzie połączenie w sieć wszystkich jednostek policji w kraju i umożliwienie funkcjonariuszom natychmiastowego dostępu do policyjnych baz danych. Ma się to przyczynić, jak podkreślają w policji, do podniesienia skuteczności zwalczania przestępczości nie tylko w największych miastach, ale i w odległych rejonach Polski.


TOP 200