Kolejne miasta przyłączają się do Systemu Informatycznego WCPR

Na razie zgłoszenia pod numer alarmowy 112, z wykorzystaniem Systemu Informatycznego WCPR, dostarczonego przez CPI, obsługują Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Olsztynie i Kielcach. Swoją gotowość do przełączenia na ten system zapowiedziały także ośrodki WCPR w Krakowie i w Opolu.

"Budowany System Powiadamiania Ratunkowego w Polsce, skróci czas oczekiwania obywateli na nadejście właściwej dla zdarzenia pomocy. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, zmiany powinny następować ewolucyjnie. Niektóre elementy tego niezwykle skomplikowanego systemu zostały już uruchomione. Udostępnienie jego pełnej funkcjonalności wymaga jednak współdziałania wielu podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego" - powiedział Dariusz Zakrzewski, kierownik projektu SIPR, Centrum Projektów Informatycznych. System SI WCPR został zainstalowany przez CPI w 17. Wojewódzkich Centrach Powiadamiania Ratunkowego w Polsce (16 miast wojewódzkich + miasto Radom) we wrześniu ubiegłego roku.

Kolejne miasta przyłączają się do Systemu Informatycznego WCPR

WCPR w Poznaniu

Na system oprócz aplikacji, składają się: serwery komunikacyjne i aplikacyjne, , rejestratory rozmów telefonicznych oraz konsole dyspozytorskie. One również zostały dostarczone do WCPR-ów przez CPI. Transmisję danych oraz usługi głosowe są realizowane przez Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną zbudowaną na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112. W miastach, w których Operatorzy Numeru Alarmowego 112 korzystają z systemu informatycznego WCPR korzystają z aplikacji, która ułatwia im klasyfikację i weryfikację przychodzących zgłoszeń, podpowiadając, które z nich są wiarygodne, a które mogą być fałszywe. System pozwala również na szybką lokalizację zdarzenia - dzięki integracji z PLI-CBD (systemem udostępniającym dane lokalizacyjne dla numerów alarmowych) oraz Uniwersalnym Modułem Mapowym GUGiK (pozyskiwanie i prezentowanie lokalizacji osoby wzywającej).


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200