Kolejna wielka szansa

Euro 2012 może stanowić impuls nie tylko dla branży budowlanej, ale i IT - uważają przedstawiciele świata akademickiego. Niestety także w tej sferze przygotowań do mistrzostw mamy już pewne opóźnienia.

Euro 2012 może stanowić impuls nie tylko dla branży budowlanej, ale i IT - uważają przedstawiciele świata akademickiego. Niestety także w tej sferze przygotowań do mistrzostw mamy już pewne opóźnienia.

Wcale nie tak dawno, choć za czasów poprzedniego rządu, pojawił się pomysł, aby w jeden organizm połączyć ministerstwo sportu i urząd ds. informatyki. Patrząc z dzisiejszej perspektywy i uwzględniając wymogi, jakie stoją przed branżą IT w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej można stwierdzić, że koncepcja ta nie była tak szalona, jak na to wyglądała.

Szansa dla high-tech

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to jedna z pięciu najczęściej oglądanych imprez sportowych świata i jako taka stwarza szereg możliwości rozwoju. "Euro 2012 jest szansą dla rodzimej branży high-tech, ponieważ kreuje zupełnie nowy rynek treści i usług multimedialnych. Nagle miliard ludzi zapragnie aktualnych informacji o wydarzeniach, które odbywają się w naszym kraju" - mówi prof. Wojciech Cellary z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jeden z patronów inicjatywy "Uniwersytet Ernst&Young", skierowanej do studentów wiodących uczelni informatycznych i ekonomicznych. "Podobnie jak drogi i stadiony, wszystkie te technologie i usługi zostaną po mistrzostwach, dlatego już dziś trzeba myśleć o tym, jak je rozsądnie zagospodarować" - dodaje. Zgadza się z nim prof. Antoni Wiliński z Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Patron inicjatywy "Uniwersytet Ernst&Young". - "Euro otwiera szanse przed młodymi ludźmi, którzy mogą zająć się tworzeniem nowych systemów, na jakie czekać będą widzowie Euro 2012".

Miliardy na Euro IT

Wiele wskazuje na to, że będzie się o co bić. Według ubiegłorocznych szacunków Telekomunikacji Polskiej, koszty inwestycji teleinformatycznych związanych z organizacją Euro 2012 mogą sięgnąć 1,5-2 mld zł. Dużą ich część stanowić będą koszty połączeń stadionów światłowodami, rozbudowy pojemności międzynarodowych łączy oraz rozbudowy sieci komórkowych wokół stadionów, w miastach, gdzie będzie się odbywało Euro 2012, a także wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Pewna część środków zostanie jednak spożytkowana na inwestycje w systemy wspomagające zarządzanie sytuacjami kryzysowymi czy multimedia, transmisję TV over IP.

IT jest kluczem

Ważnym elementem dobrego przygotowania nowoczesnych stadionów jest uwzględnienie na etapie planowania właściwej infrastruktury teleinformatycznej. "Niezbędnymi elementami takiej infrastruktury są m.in. systemy kontroli dostępu, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, systemy obsługi transmisji audiowizualnej oraz kompleksowy system zarządzania stadionem. Właściwa infrastruktura jest kluczem do zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu (również w zakresie bezpieczeństwa) oraz służy do efektywnego zarządzania infrastrukturą stadionową." - mówi Jarosław Błaszczak senior manager w Ernst & Young, koordynator projektu doradztwa dla budowy stadionu Baltic Arena.

Świątynie high-tech

Spore nakłady będziemy musieli ponieść na wyposażenie w najnowsze technologie budowanych właśnie stadionów. Nowoczesne obiekty sportowe, takie jak Allianz Arena w Monachium czy londyńskie Emirates Stadium to prawdziwe świątynie high-tech. Zbudowany przy współpracy z Siemen-sem obiekt w Monachium został wyposażony w zintegrowane systemy do zarządzania światłami, monitorami informacyjnymi oraz sprzedażą biletów i parkometrami. "Jako pierwszy stadion w Europie, korzystamy z technologii tzw. inteligentnych biletów, które pozwalają na regulowanie rachunków za kupowane napoje i przekąski" - mówi Ferdinand Reisinger, dyrektor techniczny Allianz Arena. System do sprzedaży biletów w kasach i w Internecie jest zintegrowany z aplikacją CRM.

Allianz Arena pozostaje pod okiem 80 kamer. Systemy czuwające nad bezpieczeństwem zostały zintegrowane z siecią czujników przeciwpożarowych, cieplnych, a także tych odpowiedzialnych za kontrolę liczby miejsc parkingowych. Odpowiednie czujniki regulujące temperaturę i dopasowujące kolor do barw grających drużyn zostały wbudowane także w bandy otaczające murawę. Wszystkie aplikacje zarządzające stadionem są zabezpieczone przy pomocy urządzeń filtrujących ruch IP i odcinających ruch w zainfekowanej przez wirusy lub konie trojańskie części sieci.

Pomimo wielomilionowych nakładów na IT, stadiony europejskie odstają poziomem wyposażenia od obiektów amerykańskich. Stadion Purdue University został wyposażony w system transmisji powtórek. Każdy widz może obejrzeć transmitowany z sześciu kamer replay wybranych akcji na telefonie komórkowym. Przy pomocy komórki widz może załadować pełne statystyki oraz sylwetki graczy i znaleźć punkt gastronomiczny.

Dodatkowa konkurencja

O wykorzystaniu środków inwestycyjnych związanych z mistrzostwami Europy myślą integratorzy nie tylko z Polski. Niedawno nasza gazeta donosiła o tym, że poważne zainteresowanie kontraktami na obsługę IT Euro 2012 wykazuje T-Systems, spółka-córka Deutsche Telekom. Skutkiem ubocznym mistrzostw może okazać się wzrost konkurencji na rynku IT lub wręcz ekspansja kilku nieobecnych w tej chwili dużych europejskich integratorów na naszym rynku.

Stan przygotowań do Euro 2012

PL.2012, spółka odpowiedzialna za koordynację przygotowań do mistrzostw, rozpoczęła działalność operacyjną na początku marca 2007 i cały czas jest w trakcie organizacji swoich działań. Zdefiniowanie zakresu koordynacji przygotowań w każdym z obszarów wymaga czasu, potrzebnego na dokładne zapoznanie się w wymogami UEFA, doświadczeniami poprzedników, a także obecnym stanem infrastruktury teleinformatycznej. Będzie to punkt wyjścia do określania i planowania dalszych kroków do zrealizowania w przeciągu czterech lat przy pomocy firm, operatorów czy urzędów.

Podstawowym obecnie dyskutowanym dokumentem UEFA, który definiuje zakres współpracy z Polską w zakresie IT i telekomunikacji pod kątem EURO 2012 jest "Technology Action Plan". W ramach jego realizacji, do maja br. na podstawie m. in. spotkań z instytucjami odpowiedzialnymi za obszar telekomunikacji w Polsce, ma powstać raport UEFA, który określi plan przygotowań do mistrzostw w zakresie IT i telekomunikacji.

W krótkoterminowym harmonogramie obszaru ITC znalazły się już działania służące zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb w kluczowych obszarach dla PL2012. Jesteśmy w trakcie tworzenia aplikacji, która uporządkuje i ułatwi miastom-gospodarzom zarządzanie projektami budowy stadionów oraz pomoże w prawidłowym i efektywnym raportowaniu postępów we wszystkich wymaganych przez UEFA kategoriach. W najbliższym czasie planowane jest także zorganizowanie spotkania przedstawiciela UEFA z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, jak i spotkanie z PL2012, które pozwoli doprecyzować oczekiwania UEFA.


TOP 200