Kolejna odsłona eDirectory

Novell udostępnił nową wersję usług katalogowych i ogłosił, że zdobyły certyfikat zgodności SAP.

Novell udostępnił nową wersję usług katalogowych i ogłosił, że zdobyły certyfikat zgodności SAP.

Novell wprowadził usługi katalogowe eDirectory 8.6, o lepszej skalowalności, większych możliwościach przeszukiwania, pozwalające na tworzenie kopii awaryjnych podczas pracy katalogów. Zapowiedziano także kolejną, "dużą" wersję katalogów, pod roboczą nazwą Falcon, i poinformowano, że eDirectory jako pierwsze usługi katalogowe uzyskały certyfikat poprawnej współpracy z aplikacjami SAP.

Novell udostępnił również bezpłatnie aplikację webową eGuide 2.0, demonstrującą możliwości zastosowania eDirectory do realizacji kompleksowych katalogów informacji osobowych oraz inicjowania z ich poziomu (z wykorzystaniem przeglądarki) komunikacji z wybranymi osobami. Aplikacja jest dostępna pod adresemhttp://www.novell.com/products/eguide.

Jeszcze lepsze

Jedną z najważniejszych nowości eDirectory 8.6 jest możliwość tworzenia tzw. dynamicznych grup obiektów, które mogą być budowane z wykorzystaniem zawartości określonych atrybutów. Rozwiązanie to - wg Novella - może być szczególnie przydatne programistom, bo umożliwia np. udzielenie dostępu do określonych zasobów na podstawie nazwy funkcji użytkownika.

Kolejną nową funkcją jest operacja tzw. trwałego wyszukiwania (Persistent Search), umożliwiająca stałe śledzenie za pośrednictwem zapytań LDAP stanu informacji w drzewie katalogowym.

Nową cechą eDirectory 8.6 jest możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trakcie pracy usług katalogowych bez konieczności ich wyłączania. Wprowadzono też rozszerzenia mechanizmów replikacji, umożliwiające jej łatwiejsze wykonywanie, nawet gdy obie repliki oddzielone są firewallem.

Nowe funkcje wprowadzone do eDirectory 8.6 mają dać przedsmak możliwości, jakie będzie oferować kolejna, duża wersja usług katalogowych, ukryta pod roboczą nazwą Falcon. Produkt ten wejdzie w fazę testów beta jeszcze w styczniu, a jego finalnej wersji należy się spodziewać w kwietniu br.

Falcon ma być platformą katalogową w pełni przygotowaną do obsługi usług Web i zapewnienia mechanizmów autentykacji użytkowników tych usług. Katalogi będą obsługiwać standardy SOAP i UDDI, a zarządzanie ich pracą będzie można w pełni realizować z poziomu przeglądarki WWW. Udostępniać będą one również interfejsy użytkownika i administratora, przystosowane do obsługi z poziomu komputerów naręcznych.

Zgodne z SAP-em

Novell jest również pierwszym producentem usług katalogowych, który uzyskał certyfikat zgodności swojego produktu z platformą SAP Web Application Server, stanowiącą podstawę rozwiązań z serii mySAP. W styczniu br. swoją premierę ma mieć również kolejne certyfikowane przez SAP rozwiązanie - DirXML Driver for SAP HR. Jest to interfejs umożliwiający synchronizację danych o użytkownikach zawartych w aplikacji mySAP HR z eDirectory. To z kolei pozwoli korzystać z tych danych również w innych aplikacjach biznesowych oraz poprzez ich powiązanie z kontami użytkowników wykorzystać je do określania praw dostępu do zasobów sieci, aplikacji itd.

Ceny oprogramowania DirXML Driver for SAP HR mają zostać ogłoszone do końca stycznia br.


TOP 200