Kolejna odsłona GroupWise'a

Novell udostępnił wersję beta oprogramowania GroupWise 5.2.

Novell udostępnił wersję beta oprogramowania GroupWise 5.2.

Microsoft i Lotus dosyć szybko wprowadziły na rynek własne rozwiązania pakietów GroupWare wyposażone w obsługę głównych protokołów internetowych. Novell zdecydowanie z tym zwlekał. Obecnie firma próbuje odrobić straty i zamierza wprowadzić na rynek pakiet GroupWise 5.2, który oferować będzie funkcjonalność zbliżoną do rozwiązań konkurencji.

Wersja beta GroupWise 5.2 zawiera wiele istotnych usprawnień niewidocznych dla zwykłych użytkowników, ale wręcz krytycznych dla administratorów, którzy muszą zapewnić sprawną komunikację w ramach firm i poza nimi. Pakiet oferuje obsługę protokołów POP3, IMAP4, a także SMTP/MIME. Po raz pierwszy obsługuje on też LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) po stronie serwera (dotychczas LDAP był wspierany, ale tylko przez klientów GroupWise).

Dla użytkowników przeglądarek

Istotnymi usprawnieniami wspomagającymi użytkownika są modyfikacje w module WebAccess, który umożliwia dostęp do skrzynki pocztowej za pośrednictwem zwykłej przeglądarki WWW. Obecnie jest on zgodny ze standardem HTML 3.2 i w dużym stopniu wykorzystuje Javę, dzięki czemu interfejs użytkownika widoczny w przeglądarce jest teraz bardzo zbliżony do wyglądu standardowego klienta GroupWise. Modyfikacje nie dotyczą jednak wyłącznie interfejsu graficznego – za pomocą przeglądarki użytkownik może uzyskać także pełny dostęp do bibliotek dokumentów przechowywanych w systemie GroupWise. Funkcjonalności tej nie oferowała poprzednia wersja modułu WebAccess – użytkownicy mogli oglądać tylko pliki HTML i w porównaniu ze standardowym klientem GroupWise mieli bardzo ograniczone możliwości manewru.

WebAccess ma także inne ograniczenia. Książka adresowa dostępna za jego pośrednictwem nie oferuje użytkownikowi możliwości obejrzenia wszystkich pól charakteryzujących danego adresata, tak jak to ma miejsce w standardowym kliencie. Ponadto przy wyświetlaniu książki adresowej na ekranie jednorazowo ukazuje się na nim tylko 25 kontaktów. Podobne ograniczenia ujawniają się przy próbie wysyłania listów z załącznikami. WebAccess pozwala dołączyć do każdego listu zaledwie trzy dokumenty, zamiast ich nieograniczonej liczby.

W grupie raźniej

GroupWise 5.2 przynosi także istotne modyfikacje w dziedzinie narzędzi umożliwiających realizowanie procesów obiegu dokumentów. Poprzednie wersje produktu oferowały możliwość realizowania obiegu informacji i śledzenia jego przebiegu. Obecnie do śledzenia i zarządzania wszystkimi dokumentami wykorzystać można aplikację WorkFlow Manager, która zapewnia scentralizowaną kontrolę nad wszystkimi, często bardzo rozproszonymi procesami.

GroupWise 5.2 oferuje teraz możliwość podłączania do obiektów biorących udział w procesie obiegu dokumentów nie tylko standardowych załączników, ale również aktywnych skrótów do innych dokumentów przechowywanych w publicznie dostępnych bibliotekach systemu. Skróty te noszą przydomek aktywne, ponieważ w razie ewentualnej modyfikacji położenia dokumentu (przeniesienia go do innego katalogu itp.) automatycznie modyfikowany jest także skrót wskazujący jego lokalizację. Znacznie upraszcza to zarządzanie procesami workflow.

Innym nowym narzędziem pomocnym nie tylko w procesach obiegu informacji jest GroupWise Imaging. Aplikacja ta proponuje podstawowe funkcje podglądu i edycji rysunków w różnych formatach, ich reformatowania, drukowania, dołączania do nich dodatkowych opisów itp. Program współpracuje też z dużą liczbą skanerów i zgodny jest z interfejsem ODMA (Open Document Management API), co oznacza, że może on odczytywać i zapisywać rysunki do repozytoriów dokumentów zgodnych z tym standardem. Produkt nie oferuje jednak standardowo mechanizmów OCR, niemniej jednak będą one dostępne za dodatkową dopłatą.

Braki

Mimo istotnych usprawnień, w nowym GroupWise zabrakło też kilku istotnych cech, które znajdują się już w produktach konkurencji. Jedną z nich jest możliwość określania kosztów przesłania informacji za pośrednictwem różnych środków transportu, np. w celu zapewnienia ich dostarczania w najbardziej optymalny sposób (low-cost routing) – funkcja ta jest bardzo przydatna w przesyłaniu informacji przez Internet.

GroupWise nie radzi sobie w przypadku, gdy serwer, do którego chce wysłać pocztę, jest w danej chwili niedostępny lub wyłączony. W takim wypadku serwer GroupWise, zamiast przesłać pocztę dalej do zastępczego serwera, przetrzymuje ją do czasu, aż docelowy serwer znowu będzie „widoczny” w sieci.

Problemem w GroupWise jest nadal definiowanie własnych formularzy i widoków. Pakiet nie oferuje bowiem narzędzi pozwalających realizować to zadanie, co zmusza użytkowników do stosowania oddzielnych aplikacji. Ponadto GroupWise nadal nie jest wyposażony w język programistyczny, który umożliwiałby tworzenie własnych aplikacji bądź integrowanie GroupWise'a z innymi programami. Chociaż Novell oferuje GroupWise API, to interfejs ten nie jest tak elastyczny jak narzędzie proponowane przez Microsoft i Lotusa wraz z pakietami Exchange i Notes.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, GroupWise 5.2 nie zawiera także technologii rozwijanej w ramach projektu Jefferson. Technologia ta miała umożliwiać użytkownikom automatyczne konwertowanie wszystkich umieszczanych w bibliotekach GroupWise'a dokumentów do formatu HTML i udostępniania ich w sieci WWW. Choć wersja beta Jeffersona miała być dostępna jeszcze w czerwcu, to na razie na jej temat nic nie wiadomo.

W nowym GroupWise zabrakło również obsługi protokołu NNTP, który znajduje się już w produktach konkurencji. Novell zapowiada, że jego obsługa dodana zostanie na początku 1998 r.


TOP 200