Kolejna fuzja w grupie Prokomu

PAP: ABG Ster-Projekt i Spin przygotowują się do fuzji. O szczegółach planowanego połączenia firmy poinformują najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu.

Informacje te potwierdził Dariusz Brzeski, szef ABG Ster-Projekt. Oferta obu firm w naturalny sposób dopełnia się. ABG Ster-Projekt sprzedaje rozwiązania dla branży finansowej, sektora publicznego czy służb mundurowych. Realizuje także dostawy sprzętu komputerowego dla szkół. Spin działa głównie w sektorze energetycznym i służbie zdrowia. Fuzja zwiększyłaby skalę działania połączonych spółek i przyniosłaby także oszczędności administracyjne.

O połączeniu firm mówiło się już od kilku 3 lat. Jeszcze w marcu 2004 r. powstało trójstronne porozumienie dotyczące konsolidacji jakie zawarły wówczas Ster-Projekt, Spin i Telmax (który niedługo później połączył się ze Spinem).

Prokom jest właścicielem 38,5% akcji ABG Ster-Projekt SA i 50,4% akcji Spin SA. Do grupy ABG Ster-Projekt należą: CryptoTech, DRQ, KKI-BCI, Mindworx Polska (w maju 2005 r. złożyła wniosek o upadłość). Spin ma 7 spółek zależnych i 2 stowarzyszone: Kom-Pakt, Galkom, Sapen, Serum Software, Wiedza Net, Postinfo, Optix oraz Steren i Softmax.

Przychody grupy ABG Ster-Projekt w 2005 r. wyniosły ok. 403 mln zł, zaś Spin łącznie ok. 180 mln zł.