Kolejna fuzja odwołana

California Computer i STGroup rezygnują z planów połączenia się.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym 23 stycznia br. zarząd California Computer SA informuje o zerwaniu rozmów z STGroup, dotyczących planowanego połączenia obu spółek. Poniżej treść komunikatu:

"Akcjonariusze i Zarządy spółek California Computer SA oraz STGroup SA zgodnie postanowiły odstąpić od realizacji umowy o połączeniu spółek, zawartej 5 lipca 2000r. Strony doszły do wspólnego wniosku, że uzyskanie spodziewanych wcześniej efektów synergii będzie trudne do osiągnięcia.

Obydwie spółki z sukcesem realizują od lat różne strategie rozwoju. Połączenie oraz zmiana tych strategii nie gwarantuje osiągnięcia lepszych wyników, a przez to założonego wzrostu wartości spółki dla jej akcjonariuszy.

Obydwie spółki poniosły też duże nakłady na zakup, wdrożenie i rozwój swoich systemów informatycznych, a połączenie spółek oznaczałoby spisanie w koszty jednej z tych inwestycji.

Zarządy obydwu spółek, będą nadal kontynuować nawiązaną współpracę marketingowo-handlową.

Zarząd spółki California Computer S.A."

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200