Kolejna fala popularności VoIP

Targi NetWorld+Interop świadczą o tym, że VoIP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania.

Targi NetWorld+Interop świadczą o tym, że VoIP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania.

W Polsce usługi telekomunikacyjne oparte na VoIP nadal rozwijają się powoli. Jedną z przyczyn jest niejasna sytuacja prawna. Nie brakuje jednak firm, które świadczą tego typu usługi. Szwedzka Tele2 - oferująca urządzenia gadatek pozwalające na wykonywanie połączeń przy wykorzystaniu technologii VoIP - ma już 8 tys. klientów. Firma ocze- kuje, że do końca 2001 r. będzie miała ok. 30 tys. klientów, głównie indywidualnych. Tymczasem według Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT) gadatek jest nielegalny, bo urządzenia te nie są homologowane, a zatem korzystanie z nich to wykroczenie.

Nie wiadomo również, kiedy URT zdecyduje się rozstrzygnąć kwestię legalności VoIP w Polsce, która stała się niejasna po wprowadzeniu nowego Prawa telekomunikacyjnego. Na początku marca br. Marek Rusin, wiceprezes URT, zapowiedział, że "wkrótce przyjdzie czas na nieuchronne działania i pierwsze precedensy, które zapewne ukształtują model dopuszczalnych zachowań". Działania URT miałyby być kierowane przeciwko dostawcom usług VoIP (pisaliśmy o tym w CW 11/2001).

Usługi na własny rachunek

Na razie usługi wykorzystujące VoIP cieszą się małym zainteresowaniem ze strony klientów instytucjonalnych. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim nieufność małych przedsiębiorstw w stosunku do telefonii internetowej. Z kolei większe firmy czekają na bardziej zaawansowane usługi, np. umożliwiające integrowanie usług świadczonych na podstawie VoIP z centralami PBX.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorstw decydujących się na wykorzystanie technologii VoIP na własny użytek, np. do połączenia pomiędzy oddziałami regionalnymi. Zastosowanie jej w tym przypadku nie budzi wątpliwości prawnych. Według przedstawicieli polskiego oddziału Cisco Systems, tego typu usługami są obecnie zainteresowane banki i instytucje rządowe. Firma ta podpisała umowy z kilkudziesięcioma klientami, którzy wdrożyli jej rozwiązania VoIP.

Rozwiązania "włącz i używaj"

Podstawowym problemem w popularyzacji transmisji głosu w sieciach pakietowych jest trudność w uruchomieniu tego typu usług. Podczas targów NetWorld+Interop ogłoszono porozumienie firm Cisco Systems, Hewlett-Packard i Oracle, które ma pomóc w opracowaniu - przeznaczonych dla przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych - systemów typu "włącz i używaj", automatyzujących proces uruchamiania usług VoIP.

W ramach porozumienia Cisco będzie dostarczać rozwiązania sieciowe, Hewlett-Packard - rozwiązania z zakresu archiwizacji danych, a Oracle - technologie bazodanowe. Podstawą do stworzenia systemów "włącz i używaj" ma być zaprezentowana przez Cisco nowa linia produktów VoIP, obejmująca sześć aplikacji oraz bramkę sprzętową, pozwalających na całkowite zastąpienie tradycyjnych centrali, a w efekcie - redukcję kosztów uruchomienia VoIP. Nowe produkty umożliwią przede wszystkim scentralizowanie zarządzania w środowiskach rozproszonych, a także szybkie uruchamianie nowych funkcji.


TOP 200