Kolejna emisja TP SA

Spółka wyemitowała w trybie niepublicznym kolejną transzę krótkoterminowych obligacji o wartości 150 mln zł.

Spółka wyemitowała w trybie niepublicznym krótkoterminowe obligacje o wartości 150 mln zł, z terminem wykupu do 3 czerwca br. Transakcja została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji przyjętego przez zarząd spółki w grudniu 2001 r. Tak jak poprzednio, pozyskane środki posłużą TP SA do zarządzania krótkoterminową płynnością finansową.

Zobacz również: