Kogo lubią studenci ekonomii i finansów

Studenci kierunków ekonomicznych z 43 polskich uczelni wyższych wybrali w XV edycji ankiety AIESEC Polska swojego "Pracodawcę Roku 2006".

Badanie "Pracodawca Roku" objęło około 5000 studentów z 43 uczelni wyższych, z ośrodków akademickich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Toruniu, Opolu, Kielcach, Nowym Sączu, Zielonej Górze, Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Radomiu i Koszalinie. W tegorocznej edycji wzięli studenci 3., 4. i 5. roku. Około ¾ to studenci kierunków ekonomicznych.

Według studentów, ich sytuacja na rynku pracy nie jest najlepsza. Blisko 80% uważa, że pracodawcy oferują za niskie zarobki. 73% uważa, że studia nie przygotowują ich dostatecznie do pracy. Praca, która by ich interesowała, wymaga bardzo dużej dyspozycyjności (69% wskazań), a w ogóle trudno jest o pracę zgodną z zainteresowaniami (69%). Wreszcie - bez nieformalnych układów szanse na dobrą pracę są małe - ocenia 63% studentów.

Za najlepszego pracowdawcę, trzeci rok z rzędu, ankietowani wybrali PricewaterhouseCoopers. Oto skład pierwszej dziesiątki:

Wyniki ankiety

1. PricewaterhouseCoopers

2. Procter&Gamble

3. Deloitte

4. PKO Bank Polski

5. Nestlé Polska

6. Philips

7. Masterfoods Polska

8. ING Bank Śląski

9. Ernst&Young

10. Bank Millennium S.A

Z tegorocznej edycji badania wynika ponadto, że najbardziej preferowaną branżą wśród studentów jest bankowość (27,6% respondentów), reklama lub PR (23,2% odpowiedzi), księgowość lub audyt (23,2%), doradztwo (22,2%). Najbardziej pożądanym miejscem zatrudnienia w firmie jest dział finansowy (36,1%) lub - oczywiście - zarząd (24,8%). Na wybór pierwszej pracy najbardziej wpływają następujące czynniki: satysfakcja z pracy, płaca oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. Najmniejsze znaczenie dla ankietowanych ma wykonywanie pracy ważnej dla kraju i społeczeństwa (28,4%).

Studenci mają wyższe niż w poprzednich edycjach oczekiwania finansowe. Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto po ukończeniu studiów to 2259 zł, a po roku płaca powinna osiągnąć wzrosnąć do 3284 zł. Płaca gwarantująca pożądany tryb życia to według ankietowanych 5168 zł brutto. Najwyższe oczekiwania w tym względzie mieli studenci uczelni prywatnych.

54,3% ankietowanych studentów deklaruje, że chciałoby wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy: tymczasowo 31,8% badanych, a na stałe - 11,8%. Tylko 2% badanych studentów przyznało, że nie włada językiem angielskim, a dobrze, bardzo dobrze lub biegle - 77%. Gorzej z innymi językami: w takim samym stopniu niemiecki zna 28% ankietowanych, rosyjski 12% a francuski i hiszpański - po ok. 3%.

Deklaracje umiejętności, oczekiwań i planów pracy studentów kierunków ekonomicznych ciekawie wypadają na tle wyników bardzo podobnego badania studentów uczelni technicznych w ramach programu PROinżynier, które przedstawiliśmy niedawno.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200