Koegzystencja architektur

Nowa generacja procesorów Pentium 4 rozpoczyna się od poziomu 1,4 GHz. Intel zapowiada kontynuację Pentium III.

Nowa generacja procesorów Pentium 4 rozpoczyna się od poziomu 1,4 GHz. Intel zapowiada kontynuację Pentium III.

Pentium 4 jest pierwszym z serii procesorów przeznaczonych dla PC o nowej architekturze NetBurst, która ma zapewnić wzrost wydajności kolejnych układów intelowskich w najbliższych kilku latach. Firma nie zamierza jednak wstrzymać rozwoju Pentium III lub Celerona, wykorzystujących architekturę P6 wprowadzoną w 1995 r. wraz z Pentium Pro. Intel będzie jednocześnie oferował co najmniej dwie generacje układów, przeznaczonych na różne segmenty rynku.

Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to "początek końca" P6, które będą zastępowa- ne układami NetBurst na rynku PC, a od przyszłego roku również układami IA64 (Itanium) w zastosowaniach serwerowych. Intel zakłada, że sprzedaż procesorów Pentium 4 przekroczy sprzedaż Pentium III dopiero na początku 2002 r., ale można mieć wątpliwości czy uda się utrzymać tak odległy termin. Intel może wprawdzie wpływać na popyt regulując ceny, ale coraz więcej zależy od innych produ-centów procesorów, przede wszystkim od AMD. Układy AMD Athlon są już poważną konkurencją dla Pentium III. Jeśli firma ta utrzyma tempo rozwoju technologii i politykę cenową, może przyczynić się do wyparcia z rynku intelowskiej generacji P6.

Pierwsze modele Pentium 4 są dostępne w wersjach 1,4 GHz i 1,5 GHz. Tak wysokie częstotliwości dobrze ilus- trują wzrost tempa rozwoju technologii. Pierwsze modele Pentium (architektura P5) miały zegar 60 MHz, Pentium Pro (architektura P6) tylko 150 MHz. W III kwartale 2001 r. mają się pojawić modele Pentium 4 o częstotliwości 2 GHz.

Co nowego w Pentium 4

Pentium 4 składa się z 42 mln tranzystorów. Jest wytwarzany w technologii 0,18 ľm. Na początku przyszłego roku Intel zamierza uruchomić linie produkcyjne pod kątem wykorzystania technologii 0,13 ľm.

Największe zmiany wprowadzone do mikroarchitektury NetBurst w porównaniu z P6 dotyczą implementacji tzw. Rapid Execution Engine - wewnętrznych układów do obliczeń arytmetycznych, które działają z częstotliwością dwukrotnie wyższą od często- tliwości procesora, techno- logii Hyper Pipeline - dwukrotnie większej liczby równoległych kanałów (obecnie wynosi ona 20), którymi dane są przekazywane do jednostek obliczeniowych.

Ponadto Pentium 4 jest wyposażony w zestaw instrukcji SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2), rozszerzony o 144 nowe rozkazy, przyspieszają- ce wykonywanie funkcji multimedialnych, i systemową szynę danych FSB (Front Side Bus) o częstotliwości aż 400 MHz, a więc trzykrotnie wyższej od dotychczas dostępnej w systemach intelowskich (133 MHz).

Tak zasadnicza modyfikacja konstrukcji powoduje, że Pentium 4 wymaga odpowiednich zestawów wspomagających i płyt głównych. Intel zaprezentował już chipsety i850 i płyty główne D850GB formatu ATX.

Zgodnie z zapowiedziami, chipset i850 współpracuje tylko z pamięciami Rambus. Wyposażono go w dwa kanały do komunikacji z pamięcią RDRAM, umożliwiające osiągnięcie ogólnej, maksymalnej szybkości transmisji 3,2 GB/s, i kontroler AGP 4x. Przedstawiciele Intela nie odżegnują się jednak od możliwości wsparcia dla pamięci SDRAM i DDR SDRAM, choć unikają konkretnych deklaracji.

Biorąc pod uwagę wydajność, można zauważyć, że dwa elementy nowej platformy "pozostają w tyle" - interfejs AGP, który w wersji 4x jest stosowany od dawna, i szyna PCI o częstotliwości 66 MHz, ograniczająca szybkość wymiany danych z urządzeniami peryferyjnymi. Również te elementy wkrótce zostaną zmodyfikowane. Wiadomo że Intel przygotowuje kolejną wer- sję interfejsu graficznego AGP 8x o przepustowości 2 GB/s (obecnie jest to maksymalnie 1 GB/s), a IBM już opracował układy dla interfejsów PCI-X o dwukrotnie wyższej niż obecnie częstotliwości 133 MHz.

Dla kogo przyspieszenie

Według Intela nowe procesory będą instalowane w wysokiej klasy komputerach PC lub tanich stacjach roboczych w cenie 2000-2800 USD. Jednocześnie należy zauważyć, że Intel zapowiada na przyszły rok rekordowy wzrost produk- cji Pentium 4 w porównaniu z poprzednimi generacjami układów.

Jak przewidują niektórzy producenci, sprzęt wyposażony w nowe procesory trafi na rynek dopiero w I kw. przyszłego roku, po styczniowych obniżkach. Komputery z Pentium 4 staną się tańsze, gdy na rynku pojawią się chipsety obsługujące pamięci SDRAM (ich wprowadzenie na początku 2001 r. zapowiada VIA), a także gdy zwiększy się wybór płyt głównych.

Cena Pentium 4 w zestawie zawierającym procesor, wentylator i dwa moduły pamięci RDRAM 64 MB wynosi 890-1070 USD.


TOP 200