Kody żródłowe Turbo Vision i Object Windows

Firma Borland opracowała dwie biblioteki do tworzenia programów okienkowych.

Firma Borland opracowała dwie biblioteki do tworzenia programów okienkowych. Pierwsza, to znana użytkownikom pakietu Turbo Pascal 6.0, biblioteka Turbo Vision do wykonywania programów pracujących w środowisku DOS. Druga to biblioteka Object Windows rozprowadzana razem z pakietem "Turbo Pascal 6.0 for Windows". Jest ona przeznaczona do tworzenia aplikacji pracujących w środowisku Windows. Zarówno jedna jak i druga biblioteka może służyć do wykonywania własnych aplikacji - przy czym możliwości obu bibliotek są tak duże, że powstała aplikacja może być produktem w pełni profesjonalnym. Zawierać może ona np. sterowanie przy użyciu myszy, nakładające się na siebie okna z możliwością skalowania, wielopoziomowe, zstępujące menu, okienka dialogowe i edycyjne itp. Obie biblioteki włącznie z kodem źródłowym i dokumentacją są częścią pakietu Borland C++ & Application Frameworks zawierającego m.in.zorientowany obiektowo kompilator C++.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200