Kodeks bardziej komputerowy

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego, który dotyczy w dużej mierze obszaru informatyki. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania się do prawodawstwa UE. W szczególności obejmuje to implementację na gruncie prawa polskiego Konwencji o cyberprzestępczości, podpisanej przez Polskę pod koniec 2001 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego, który dotyczy w dużej mierze obszaru informatyki. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania się do prawodawstwa UE. W szczególności obejmuje to implementację na gruncie prawa polskiego Konwencji o cyberprzestępczości, podpisanej przez Polskę pod koniec 2001 r.

W zaproponowanych zmianach wyszczególniono rodzaje przestępstw, które można popełnić przy użyciu programów i urządzeń komputerowych. Proponuje się również wprowadzenie nowego przestępstwa - sabotażu komputerowego. Dotyczy to wszelkich form zakłócania pracy systemu informatycznego. Rozszerzono też zakres stosowalności kodeksu karnego na przestępstwa popełnione poza granicami Polski.

Wprowadzono również propozycję istotnych zmian w kodeksie postępowania karnego. Stanie się obowiązkowe wydanie na żądanie sądu billingów wszystkich przekazów informacji, w tym logów systemowych i korespondencji przesyłanej e-mailem. Zmieniono też definicję pojęcia "dokumentu" tak, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych dotyczących uznania za dokument określonych danych elektronicznych.

Zmiany w kodeksie

Po przyjęciu zmian w kodeksie karnym przestępstwem będzie:

  • wytwarzanie, pozyskiwanie i udostępnianie urządzeń lub programów, które mogą stać się narzędziem przestępstwa przeciwko ochronie informacji

  • zdobywanie i udostępnianie haseł komputerowych i kodów dostępu

  • naruszanie integralności danych

  • zakłócanie pracy systemu informatycznego


TOP 200