Kod zgodny z ISO 9001

Firma Impaq uzyskała certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie produkcji oprogramowania.

Firma uzyskała certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie produkcji oprogramowania.

Największym wyzwaniem dla firmy programistycznej, ubiegającej się o certyfikat ISO, jest pogodzenie formalizacji procedur, wymaganej przez normę jakości, z koniecznością zachowania elastyczności działania, niezbędną w firmie produkującej i wdrażającej oprogramowanie. Dodatkowym problemem dla działającego w Polsce Impaqa było znalezienie audytorów, którzy potrafiliby przeprowadzić procedurę certyfikacyjną. Ostatecznie audyt powierzono firmie holenderskiej.

Wymóg prawny

Zdaniem przedstawicieli polskiego oddziału Impaqa, wkrótce stosowanie norm ISO stanie się powszechnym warunkiem podpisania kontraktu, a w niektórych wypadkach legitymowanie się przez firmę odpowiednim certyfikatem będzie nawet wymogiem prawnym. "Już teraz w niektórych branżach konieczne jest uregulowanie kwestii jakości za pomocą norm ISO 9000. Widać to na przykładzie wielu przetargów organizowanych w Unii Europejskiej" - stwierdza Dietger R. Krueger, prezes Impaq.

Projektowanie w ISO

Formalizacja procesów w firmie Impaq polegała na standaryzacji i opisaniu podejścia firmy do projektów. "Każdy projekt ma ściśle określony plan, procedury kontrolne i procedury zmian. W ten sposób wpisujemy elastyczność w obowiązek przestrzegania normy. Wymagane jest prowadzenie dziennika projektu, zawierającego spis problemów, zgłaszanych nam przez klienta" - mówi Grażyna Maruszak-Suwald, pełnomocnik zarządu ds. jakości w Impaq SA. "Tworzenie oprogramowania jest częścią tego projektu. Zaczynamy od funkcjonalności, wymaganej przez klienta, a nie od funkcjonalności, jaką dają aplikacje" - konkluduje.

Obecność fazy projektowania oprogramowania w procesie obsługi klienta przez Impaq jest czynnikiem wyróżniającym zakres tej certyfikacji. "W dużej mierze koncentrujemy się na tworzeniu oprogramowania we własnym zakresie" - twierdzą przedstawiciele firmy.

Eksport polskiego kodu

Impaq, który działa w Polsce od 1993 r., umieścił swój główny ośrodek technologiczny w Warszawie. Decyzję o jego lokalizacji w naszym kraju kierownictwo spółki podjęło z uwagi na potencjał i wielkość rynku, ale przede wszystkim na dużą liczbę zdolnych programistów. "Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która eksportuje polskie know-how, efekt pracy umysłowej polskich specjalistów i produkty, których stworzenie wymaga wiedzy" - przekonuje Dietger Krueger. W ciągu pięciu lat zatrudnienie w Impaq SA ma wzrosnąć do ponad 1 tys. osób, z czego większość będzie pracowała w warszawskim centrum rozwoju technologii.

Impaq przede wszystkim obsługuje branże: finansowo-ubezpieczeniową handlu detalicznego i energetyki. Jest także podwykonawcą w projekcie informatyzacji ZUS.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200