Klucz do sukcesu

Jak pokazują statystyki, 70 procent osób z wykształceniem technicznym ma problemy z właściwą komunikacją. Wśród absolwentów uczelni ekonomicznych odsetek ten sięga 55 procent.

Tymczasem „miękkie” zdolności są podstawową cechą, która powinien wykazać się kandydat na pracownika. Pod tym określeniem kryje się zarówno umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, przyjazna natura jak i entuzjazm czy chęć do nauki i podnoszenia własnego poziomu. Ponad połowa zgłaszanych przez pracodawców wymagań wobec kandydatów na menedżerów sprowadza się do posiadania właśnie tych zdolności. Idealny menedżer musi być elastyczny, wytrzymały na stres, musi umieć podejmować decyzje, rozwiązywać problemy i myśleć w kategoriach zespołu. Rzadko która z tych umiejętności jest przedmiotem nauczania na uczelni. Dlatego firmy decydują się na organizowanie wewnętrznych szkoleń dla swoich pracowników, które pozwalają im na rozwinięcie cech niezbędnych w codziennej pracy. Niestety, ze względu na ogromne koszty edukacji, na dobre szkolenia mogą sobie pozwolić tylko nieliczne korporacje.

Zobacz również:


TOP 200