Klucz do bazy

SQL-Programmer ułatwia tworzenie i utrzymywanie baz danych.

SQL-Programmer ułatwia tworzenie i utrzymywanie baz danych.

Kanadyjska firma Sylvain Faust International opracowała zestaw SQL-Programmer, przeznaczony dla programistów i administratorów, upraszczający proces tworzenia, modyfikowania i konserwacji baz danych.

Części składowe

Podstawowe elementy pakietu to: SQL-Explorer, Access Manager, Report Interface i Script Interface. SQL-Explorer jest przeznaczony do pracy z obiektami w bazie. Kliknięcie na obiekcie prawym przyciskiem myszy pozwala na kontekstowe wywołanie różnorodnych narzędzi do obsługi i tworzenia tego typu obiektu. SQL-Explorer pozwala na przenoszenie tabel z jednego schematu bazy danych do innego, z jednej bazy do innej, z jednego serwera bazy do innego. Access Manager oferuje inny sposób obsługi tych samych obiektów - przedstawia listę obiektów w określonej bazie wg jego typu. Również tu można wykonać wszystkie operacje związane ze zmianą parametrów obiektu, jego przenoszeniem lub usunięciem.

Report Interface służy do tworzenia raportów na temat obiektów wraz z wykazem kolumn w tabelach, nazwiskiem osoby, która je utworzyła, datą utworzenia, odtworzeniem kodu do ich budowy oraz wskazaniem obiektów, które używają lub odnoszą się do tabeli. Do automatyzacji prac związanych z odtwarzaniem schematu bazy i tworzeniem jej w innym serwerze bazy danych służy Script Interface.

Rozszerzenia

Do SQL-Programmera można dokupić moduł PL/SQL Debugger przeznaczony wyłącznie do sprawdzania poprawności i uruchamiania aplikacji napisanych w języku PL/SQL, specyficznym dla baz Oracle.

Pozwala on na krokowe śledzenie działania programu, ustawiania punktów przerwania, monitorowania stanu stosu, określania stanu zmiennych. SQL-Programmer współpracuje z pakietami kontroli wersji kodu źródłowego, w tym z Intersolv PVCS i Microsoft SourceSafe.

SQL-Programmer działa na Windows NT/95/98. Jego cena wynosi 1300 USD na jedno stanowisko programistyczne. Konkurencyjny produkt SQL Station firmy Platinum jest prawie trzykrotnie droższy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200