Klub Ramzes w Siedlcach rozwija się

W Siedlcach, w Klubie Ramzes od roku funkcjonuje Ośrodek Komputerowy przeznaczony dla młodzieży, a wyposażony dotąd jedynie w cztery komputery PC 386, jeden PC 486, kolorową drukarkę oraz faks/modem.

W Siedlcach, w Klubie Ramzes od roku funkcjonuje Ośrodek Komputerowy przeznaczony dla młodzieży, a wyposażony dotąd jedynie w cztery komputery PC 386, jeden PC 486, kolorową drukarkę oraz faks/modem.

Ostatnio, Klub Ramzes wzbogacił się o kolejne pięć komputerów PC 486 i drukarkę laserową. Jednocześnie komputery zostały połączone w sieć Lantastic dzięki sprzętowi i oprogramowaniu ofiarowanemu przez firmę Cabletron Systems. Innymi firmami, które ofiarowały Klubowi sprzęt lub oprogramowanie są: Microsoft Polska, IBEX Computers, ICBC (Institute for Community Computers), New England Computer Services oraz MSP (wraz z Microsoft Germany). Działalność Ośrodka jest sponsorowana przez Fundację Kultury Podlaskiej.

Klub Ramzes został wyposażony w podstawowy sprzęt w ramach programu Computers for Poland Amerykańskiej Rady Polskiej Kultury (ACPC - American Council for Polish Culture), utworzonego dzięki inicjatywie podjętej 3 lata temu przez Mariana Wintersa, obecnie kierownika tego programu, we współpracy z Josephem Gannonem, dyrektorem ICBC oraz prof. Tadeuszem Kłopotowskim, prezesem Fundacji Rozwoju Edukacji Narodowej.

?rodki finansowe, które pozwoliły na zakup sprzętu komputerowego dla Klubu (ponad 20 tys. USD) zostały zgromadzone głównie przez ACPC. Najhojniejszymi ofiarodawcami byli: The Hunt Foundation (6,4 tys. USD), American Center of Polish Culture z Waszyngtonu (2,5 tys. USD) oraz Patricia i Alexander Koproski (2,1 tys. USD).

Po zainstalowaniu sprzętu i oprogramowania, zorganizowane zostało 3-tygodniowe szkolenie prowadzone przez Josepha Gannona, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Organizacje polonijne z USA zamierzają kontynuować program Computers for Poland, pomagając w tworzeniu innych Ośrodków Komputerowych, przede wszystkim w słabo rozwiniętych gospodarczo rejonach Polski.

Obecnie inicjatorzy programu poszukują sponsorów, którzy pomogliby w dołączeniu sieci Ośrodka do Internetu i umożliwili w ten sposób kontakt z siecią amerykańskich Społecznych Ośrodków Komputerowych (CCC - Community Computer Centers) oraz innymi powstającymi w Polsce i na świecie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200