Klub CIO w Warszawie, 18 października 2018

Powszechne eID.

Wprowadzenie tożsamości elektronicznej w Polsce.

Jakie szanse i wyzwania niesie wprowadzenie tożsamości elektronicznej – eID – w obszarze biznesowym? Brak efektywnego rozwiązania może w perspektywie kilku lat stanowić barierę dla rozwoju cyfrowej gospodarki, szczególnie w obszarze innowacyjnych rozwiązań.

Polski rynek elektronicznej identyfikacji znajduje się dopiero we wstępnej fazie rozwoju. Globalne firmy korzystają z własnych, odrębnych systemów identyfikacji – jak Google Id i Facebook Connect - jednak nie oferują one faktycznej usługi potwierdzenia tożsamości. Jednocześnie brakuje polskich systemów eID udostępnionych do komercyjnego wykorzystania.

Pierwszym takim systemem będzie stworzone przez KIR mojeID, znajdujące się obecnie w fazie pilotażu technicznego. Wkrótce zostanie uruchomiony szerzej w ramach pilotażu produkcyjnego. mojeID to usługa, która pozwoli na przeniesienie do świata wirtualnego wielu procesów wymagających dotychczas osobistego zaangażowania użytkownika.

Piotr Alicki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, którzy uczynił z KIR hub technologiczny dla nowoczesnych, strategicznych w wymiarze państwa rozwiązań z obszaru cyfrowej gospodarki jest najlepiej predestynowaną osobą, która przedstawiła założenia i wizję mojeID oraz całego polskiego systemu elektronicznej tożsamości.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa o adaptacji eID przez wybrane branżę, biznesy.