Klub CIO: outsourcing niewygrzany i niewyczerpany

Dyskusja na spotkaniu klubowym 12 maja o outsourcingu dowodzi, że rozwoju i doskonalenia wymaga sam model i współpraca pomiędzy stronami kontaktu.

Spotkanie odbyło się, ale wypada powiedzieć zdecydowanie więcej - było ciekawie, trochę iskrzyło, pojawiło się dużo dodatkowych wątków, które na pewno zasługują na rozwinięcie. W znakomity sposób przyczyniły się do tego wystąpienia prelegentów i polemistów: Sylwii Adamczyk, Krzysztofa Jaworskiego, Tomasza Matuły i Pawła Ulińskiego, którzy ciekawymi i prowokacyjnymi tezami zachęcili zawsze chętną do dyskusji klubową publiczność do aktywnego udziału w spotkaniu.

Z reporterskiego obowiązku podam, że w stosunku do planów, udało się o godzinę z małym okładem rozciągnąć agendę. Uważam to za dobry znak, bo opóźnienie wynikało - tradycyjnie - z przeciągającej się, bardzo interesującej dyskusji.

W trakcie debaty pojawiło się szereg wątków. Dużo było mowy o nieuchronnej erozji kompetencji w wyniku outsourcingu. Z drugiej jednak strony, część uczestników zwracała uwagę, że choćby i wymierna wartość "traconych" kompetencji nie ma przesądzać o utrzymaniu ich w organizacji, ale ich przydatność w realizacji biznesowej strategii. Nie raz w dyskusji padały stwierdzenia o potrzebie świadomego zarządzania outsourcingiem, połączonego z określeniem kluczowych procesów i kompetencji. Takie świadome zarządzanie outsourcingiem, czy też w ogóle - sourcingiem, przejawiać się może poprzez utworzenie formalnych struktur, jak Biuro Outsourcingu, skupiające kompetencje do zarządzania zewnętrznymi dostawcami usług. Takie świadome i wykwalifikowane struktury są w stanie budować partnerstwo z outsourcerem, które powinno zastąpić relację klient-dostawca i przyczynić się do zwiększenia efektywności i prawdopodobieństwa powodzenia(znane powszechnie statystyki dotyczące kontraktów outsourcingowych są bardzo smutne. Sceptycy przytaczali przykłady, kiedy takie zabezpieczenia grzebały ekonomiczny i organizacyjny (ład i transparentność) zysk z outsourcingu. W trakcie debaty pojawił się także wątek potrzeby "wygrzania" outsourcingu, aby sami dostawcy uczynili swoją ofertę lepiej przygotowaną do realiów i wyzwań, jakie model niesie...

Dyskutowano naturalnie także w czasie i po wystąpieniach, warto przypomnieć, że Paweł Uliński zrealizował swój plan i udało mu się sprowokować gorącą dyskusję na temat architektury IT w kontekście outsourcingu (w jakim stopniu zawiera się w tym outsourcing rozwoju?). Sylwia Adamczyk przytoczyła szereg bardzo interesujących liczb ilustrujących praktykę outsourcingu druku. "To pewien wycinek outsourcingu, ale na tyle bezpieczny, że każdy CIO powinien zaczynać pracę w nowej firmie od takiego projektu, to typowe quick win" - brzmiała pointa wystąpienia, którą wygłosili uczestnicy debaty.

Pointa, do której można dopisać ciąg dalszy. Wszystkich zainteresowanych CIO zapraszam do grupy Klub CIO na LinkedIn - może uda się uzupełnić pewne wątki, lub pojawią się nowe.

Zapraszam na kolejne spotkania. Najbliższe - 16 czerwca. Tym razem spotkanie dotyczy relacji z dostawcami IT, Klub CIO i magazyn CIO łączy siły z redakcją Computerworld i dla uczczenia premiery kolejnej edycji raportu TOP 200 zaprasza na debatę oksfordzką.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200