Klub CIO Wrocław - inspirująca dyskusja o zarządzaniu dostawą IT

We wrocławskim spotkaniu Klubu CIO udział wzięło 16 top menedżerów IT znaczących dolnośląskich firm. Dyskutowaliśmy kwestie IT Delivery - zarządzania dostawą IT. Zgodnie z oczekiwaniami, zagadnienie okazało się bardzo interesujące dla uczestników. Osnowę dla ogólnej dyskusji uczestników spotkania stanowił panel z udziałem Małgorzaty Ryniak, dyrektora generalnego Volvo IT Polska, Jaromira Frankowicza, dyrektora departamentu rozwoju systemów Santander Consumer Bank oraz Radka Kozakiewicza, Maintanance Office Managera w Volvo IT Polska.

Podczas kolejnego wrocławskiego spotkania Klubu CIO dyskutowaliśmy przyjęty do Agendy CIO 2012 - programu Klubu na bieżący rok - temat zgłoszony przez Małgorzatę Ryniak, dyrektora generalnego Volvo IT Polska i członka Rady Programowej CIO: zarządzanie dostawą IT. Tym razem Klub CIO skorzystał z uprzejmego zaproszenia Volvo IT Polska.

W kontekście zmian, jakie zachodzą w modelu firmowego IT, nowych wyzwań stojących przed CIO, redefinicji jego roli - zagadnienie IT Delivery jest pasjonujące. Mnogość i różnorodność źródeł zasobów, z których czerpać może szef dostawy IT aby zaspokoić potrzeby biznesu, podnosi jeszcze poprzeczkę trudności. A także stawkę. Coraz wyraźniej słychać bowiem opinie, że biegłość w zarządzaniu dostawami jest w ścisłej czołówce kompetencji decydujących o sukcesie biznesowym i konkurencyjnym wyróżnieniu się firmy na rynku.

Klub CIO Wrocław - inspirująca dyskusja o zarządzaniu dostawą IT

Na wstępie o definicji IT Delivery, zakresie zagadnienia, mówił Radek Kozakiewicz, menedżer komórki Maintenance Office, koordynującej i wspierającej działania menedżerów dostawy w Volvo IT. Przedstawił model działający w Volvo IT, przy którego pomocy ta wydzielona spółka informatyczna obsługuje całą korporację Volvo i świadczy usługi IT klientom zewnętrznym. Obecnie odbywa się niezwykle doniosła zmiana w modelu IT Delivery. Aby zoptymalizować łańcuch dostawy IT, firma wprowadza zarządzanie portfelami aplikacji i usług, powiązanymi z procesami biznesowymi. Dotychczasowy sposób zarządzania ponad 3,5 tys. aplikacji wymagał dużych nakładów operacyjnych. Zdecydowano więc na sformowanie ok. 300 portfeli aplikacji, którymi zarządzać ma około 90 menedżerów. Istotę zmiany stanowi przyswojenie w związku z tym przez organizację kompetencji biznesowych, co pozwoli na biznesowe zarządzanie ofertą Volvo IT. To duże wyzwanie, zarazem znakomita ilustracja ewolucji IT Delivery w kierunku dalszej, efektywniejszej współpracy z odbiorcami usług i produktów IT.

Klub CIO Wrocław - inspirująca dyskusja o zarządzaniu dostawą IT

Jaromir Frankowicz, Santander Consumer Bank

Osnową głównej części dyskusji był panel z udziałem Małgorzaty Ryniak, dyrektora generalnego Volvo IT Polska, Jaromira Frankowicza, dyrektora departamentu rozwoju systemów Santander Consumer Bank oraz Radka Kozakiewicza, Maintanance Office Managera w Volvo IT. W trzech rundach staraliśmy się przedstawić najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z obszaru zarządzania dostawą IT. W każdej z rund swoje stanowisko i doświadczenia prezentowali paneliści a po ich wewnętrznej dyskusji następowała ogólna debata z udziałem publiczności. Kolejne odsłony panelu to:

Wyzwania menedżera dostawy w świetle dynamicznego rozwoju możliwości i modeli dostawy IT.

Uczestnicy spotkania zgodzili się m.in. z tezą, że zagadnienie zarządzania dostawą IT jest uniwersalne, nie ma specjalnego znaczenia skala działalności, rozległość operacji, dojrzałość organizacji IT i zaawansowany sposób wykorzystania zasobów IT. Źródłem dobrych praktyk dla IT Delivery jest w szczególności obszar zarządzania projektami. Kluczową zmienną są zaś uwarunkowania biznesowe, które model IT Delivery musi uwzględniać. Kiedy np. firma rozwija się poprzez akwizycje, już na bardzo wczesnym etapie integracji musi dokonać uwspólnienia kultury i organizacji IT Delivery.

Klub CIO Wrocław - inspirująca dyskusja o zarządzaniu dostawą IT

Dojrzałość organizacji a jakość zarządzania dostawą IT

Czy mamy spójne definicje? Czy wszyscy tak samo rozumieją miary sukcesu w dostarczaniu?

W tej rundzie bardzo interesujący przebieg miała dyskusja na temat organizacji współpracy z klientem IT, odbiorcą dostawy. Wskazywano na znaczenie kompetencji w zakresie zarządzania i zrozumienia biznesu, jako kluczowych dla dobrej organizacji, planowania i wykonania dostawy.

Kompendium umiejętności menedżera dostawy

Czy do zarządzania dostawą IT potrzebna jest osobna metodyka?

W kontekście rozwoju dostawy IT uczestnicy spotkania powrócili m.in. do przytoczonego na wstępie przykładu ewolucji modelu w Volvo IT. Przez pryzmat kariery zawodowej Radka Kozakiewicza dyskutowano także ponownie nad profilem pożądanych cech i umiejętności osoby zarządzającej i strategicznie planującej dostawę IT.

Klub CIO Wrocław - inspirująca dyskusja o zarządzaniu dostawą IT

Dyskusja znacznie się przeciągnęła, ale co charakterystyczne - nikt nie zdecydował się opuścić spotkania przed końcem. Po formalnym zakończeniu debaty rozmowy kontynuowaliśmy jeszcze rozmowy podczas kolacji. Następne klubowe spotkanie środowiska wrocławskich CIO w październiku, 11/10/2012 spotykamy się aby dyskutować o szansach, jakie niesie dla biznesu Business Intelligence, o tym, w jaki sposób zrealizować ten potencjał pomoże CIO i podległe mu IT, oraz o współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi, w szczególności w obszarze BI. To realizacja dwóch punktów z wrocławskiej Agendy Klubu CIO: postulatu Doroty Poniatowskiej Mańczak, CIO Credit Agricole BP oraz Łukasza Neumana, CIO Kruk S.A.


TOP 200