Klub CIO, 13 lutego 2019, Warszawa: Nowa generacja SSC

Michał Głowiński (HL Tech), CIO Roku 2018, oraz Monika Płocke (Nordea), Sebastian Drzewiecki (GSK) i Łukasz Wierciński (Roche) zgodzili się, że nie ma dobrej definicji jednostek i podmiotów, które dziś odpowiadają za cyfryzację całych wielkich korporacji. Starej generacji Shared Services Centers (SSC) w obszarze IT są w zaniku - nowy model jest bardzo indywidualny, w dużej mierze oparty o kompetencje i charyzmę przywódców, którzy potrafią nową, własną definicję w ramach biznesowego ekosystemu wykreować, a często - wywalczyć.

Foto: Piotr Dziubak

Pierwsze spotkanie Klubu CIO uświetniło wystąpienie Michała Głowińskiego, CIO Roku 2018, szefa HL Tech. Historia błyskawicznej budowy spółki i wyjątkowej zmiany do jakiej zostało przeznaczone, wykraczają poza ramy historii klasycznej SSC, poza zakres klasycznej definicji. Podobnie jest w przypadku organizacji technologicznych które reprezentują Monika Płocke, Sebastian Drzewiecki i Łukasz Wierciński, paneliści debaty o zadaniach SSC przyszłości.

Zakres odpowiedzialności za kreację, za skalę technologiczną zmianę, którą dostarczają swoim firmom, nakazują poszukać innych definicji dla spółek technologicznych de facto odpowiedzialnych za cyfrową transformację całych globalnych korporacji: HL, Nordea, Roche, GSK.

O meta modelu na rynku centrów usług wspólnych, procesie jego konsolidacji mówił Tomasz Pyrak, prezes IT Kontrakt. Jego konsekwencją będzie powstanie spółek globalnie zapewniających dostęp do zarówno strategicznych jak i operacyjnych centrów usług. Będą one w stanie zarówno przejąć automatyczne, nieinnowacyjne zadania - zdjąć ich brzemię z firmowego IT aby uwolnić tam kreatywność, jak i wypełnić treścią bardzo ambitne, pionierskie pomysły na cyfryzację - dostarczyć unikalnych i deficytowych kompetencji, które pozwolą je zrealizować. To ciekawy meta model, który musi także posiadać nowego rodzaju, elastyczne relacje z wewnątrzfirmowym IT, wymusi zapewne zbudowanie po ich stronie większych kompetencji zarządczych i strategicznych. Model tym ciekawszy, że IT Kontrakt w oparciu o kapitał właścicielski globalnego funduszu Oaktree jest de facto prekursorem takiego trendu; w szybkim tempie planuje dokonać całej serii przejęć, zbudować zasoby i potencjał aby konkurować z największymi globalnymi dostawcami wiedzy o strategiach i projektach IT. Tym bardziej

miło mi poinformować, że IT Kontrakt został sponsorem głównym Klubu CIO w 2019 roku.

Pierwsze spotkanie Klubu CIO w 2109 r. był także okazją do przypomnienia się klubowej społeczności przez Roberta Jesionka, który był pierwszym szefem Klubu w latach 2003-2008. Robert przedstawił teaser jednego z sondaży wśród CIO - będzie w Klubie zajmował się m.in. systematycznymi badaniami w różnych formatach, mającymi na celu lepszą wymianę wiedzy i opinii na tematy biznesowo-technologiczne w ramach klubowej społeczności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200