Kłopoty szybkich

Nadal nie ma zgodności między modemami 56 Kb/s.

Nadal nie ma zgodności między modemami 56 Kb/s.

Standard V.90 określa, w jaki sposób modem podłączony do standardowej sieci telefonicznej może odbierać dane z prędkością 52 Kb/s, o ile połączony jest z modemem podłączonym do sieci cyfrowej, takiej jak ISDN. W rzeczywistości transmisję 56 Kb/s trudno jest zrealizować ze względu na ograniczenia linii telefonicznych.

Choć zakończono już oficjalnie prace nad standaryzacją komunikacji modemowej z szybkością 56 Kb/s, nadal nie wiadomo, kiedy modemy 56 Kb/s poszczególnych producentów będą mogły wzajemnie komunikować się z maksymalną przepustowością. Spośród trzech głównych producentów modemów 56 Kb/s, jak dotąd tylko dwóch (3Com i Rockwell Semiconductor Systems) zapewniło, że oferowane przez nich urządzenia będą ze sobą współpracować. Trzeci producent, Lucent Technologies, nie poinformował o swoich planach, dotyczących zapewnienia kompatybilności własnych modemów z urządzeniami Rockwell i 3Com. Dlatego też klienci nadal nie mogą mieć pewności, że kupowane przez nich urządzenia będą umożliwiały bezproblemową komunikację z maksymalną szybkością.

Pełna komunikacja między modemami wszystkich producentów będzie możliwa po wprowadzeniu przez nich na rynek nowych urządzeń w pełni zgodnych z niedawno zatwierdzonym standardem V.90, określającym zasady komunikacji z szybkością 56 Kb/s. Standard ten nie jest jednak zgodny ani z przedstandardową propozycją protokołu x2 firmy US Robotics i 3Com, ani z K56flex promowanym przez Rockwell i Lucent Technologies. Dlatego też każda z tych firm - oprócz implementacji technologii V.90 - będzie zmuszona przystosować nowe modemy do pracy zgodnie z protokołem x2 lub K56flex, by możliwa była komunikacja z pracującymi już u klientów modemami kupionymi przed zatwierdzeniem oficjalnego standardu.

Na razie jedynym producentem, który wprowadził na rynek modemy zgodne ze specyfikacją V.90, jest 3Com. Analitycy jednak przestrzegają klientów przed zbytnim optymizmem i radzą powstrzymać się przed kupowaniem pierwszych modeli modemów V.90. Podkreślają także, że mimo deklaracji zgodności modemów Rockwell i 3Com żadna z firm nie ujawniła, na ile będzie ona pełna i w jaki sposób zostanie osiągnięta. Burk Murray, odpowiedzialny za produkty modemowe w firmie 3Com, mówi, że deklaracja zgodności nie musi dotyczyć wszystkich modeli modemów 56 Kb/s, znajdujących się w ofercie obu firm.


TOP 200