Kłopoty finansowe producentów systemów ERP

Druga połowa 1999 roku jest niezwykle trudna dla producentów systemów ERP. Większość klientów wstrzymuje nowe inwestycje w związku z problemem roku 2000, co odbija się niekorzystnie na wynikach finansowych tych firm.

Druga połowa 1999 roku jest niezwykle trudna dla producentów systemów ERP. Większość klientów wstrzymuje nowe inwestycje w związku z problemem roku 2000, co odbija się niekorzystnie na wynikach finansowych tych firm.

Kierownictwo Baana spodziewa się, że spółka ta odnotuje w kończącym się kwartale piąta już z kolei stratę. Spadły zyski SAP AG. Zysk netto osiągnięty przez niemieckiego producenta w III kwartale 1999 roku wyniósł 48,7 mln USD i jest niższy o 64% w porównaniu do wyniku sprzed roku (135,3 mln USD). Przychody spółki wzrosły w tym okresie jedynie o 7% i osiągnęły wartość 1,2 mld USD (1,14 mld USD).

Zdaniem przedstawicieli SAP, na słabsze wyniki finansowe wpływ miała mniejsza liczba sprzedanych licencji w obu Amerykach i Japonii, jak również słabsze przychody w Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele niemieckiej firmy przewidują, że wzrost przychodów w całym roku finansowym będzie mniejszy niż w 1998 roku.

Spadł także zysk netto firmy PeopleSoft - amerykańskiego producenta pakietu ERP. W ubiegłym kwartale wyniósł on jedynie 5,2 mln USD (44,2 mln USD rok wcześniej). Przychody firmy w III kwartale wyniosły 303 mln USD i są o 13% niższe niż przed rokiem (351 mln USD).


TOP 200