Kłopotliwy cennik

Sprawa nowego cennika za usługi internetowe w Polsce - zaproponowanego przez NASK - wzbudza coraz więcej kontrowersji.

Sprawa nowego cennika za usługi internetowe w Polsce - zaproponowanego przez NASK - wzbudza coraz więcej kontrowersji.

Zbadanie sprawy i ewentualne podjęcie postępowania z urzędu, zapowiedział Andrzej Sopoćko, szef Urzędu Antymonopolowego. Od propozycji nowych regulacji płatności za Internet w Polsce coraz bardziej dystansuje się KBN. Powołał on komisję kontrolną, której zadaniem będzie zweryfikowanie zasadności rozwiązań zawartych w nowym cenniku. Jej werdykt winien zapaść do końca tego roku. Wcześniej poznamy stanowisko Rady Użytkowników NASK - oficjalnego reprezentanta środowisk naukowych i akademickich. Decyzja Rady Użytkowników bez wątpienia wpłynie na werdykt Komisji KBN. Komisję tworzą eksperci niezależni od NASK.

Druga komisja - także powołana przez KBN - do końca stycznia przyszłego roku ma przedstawić raport o zasadach płatności za sieć stosowanych w świecie.


TOP 200