Klocki programistyczne Novella

Tworzenie albo raczej "montaż" aplikacji przy użyciu systemu Visual AppBuilder zaprezentował Greg Perrugini - dyrektor marketingowy Nowell AppWare Systems Group na seminarium, które odbyło się 29 września w Warszaawie. AppBuilder należy do linii produktów AppWare. Pozwala on na tworzenie techniką "drag and drop" graficznych schematów aplikacji, które następnie przetwarza na pliki wykonywalne, działające na Macintoshu lub w środowisku MS-Windows.

Tworzenie albo raczej "montaż" aplikacji przy użyciu systemu Visual AppBuilder zaprezentował Greg Perrugini - dyrektor marketingowy Nowell AppWare Systems Group na seminarium, które odbyło się 29 września w Warszaawie. AppBuilder należy do linii produktów AppWare. Pozwala on na tworzenie techniką "drag and drop" graficznych schematów aplikacji, które następnie przetwarza na pliki wykonywalne, działające na Macintoshu lub w środowisku MS-Windows.

Aplikacje tworzy się z wymienialnych "prefabrykatów", nazywanych modułami lub obiektami ALM (AppWare Loadable Modules). Każdy moduł ALM składa się z danych i działających na nich podprogramów. W środowisku Windows moduły te mają postać bibliotek DLL. ALM-y rezydują na stacji roboczej wraz z programem koordynującym AppWare Bus, który odpowiada za ich wzajemną współpracę. AppWare Bus jest częścią AppBuildera, w którego skład wchodzi też ALM Builder - zestaw bibliotek DLL wraz z dokumentacją. Biblioteki te stanowią złącze między AppWare Busem i ALM-ami pisanymi w C++ lub innym języku trzeciej generacji. Firma HyperActive przygotowała wyspecjalizowane moduły do współpracy z Oraclem, a Gupta pracuje nad podobnymi narzędziami do obsługi swych baz.

Graf tworzony pod kontrolą Visual AppBuildera przypomina nieco diagramy blokowe algorytmów (flowdiagrams). Każdy węzeł jest ikoną, reprezentującą moduł ALM i jedną z jego funkcji. Krawędzie grafu wychodzące z ikony są opatrzone etykietami określającymi sytuację zaistniałą po wykonaniu funkcji przedstawianej przez ikonę. Przykładowo ikona może reprezentować moduł zarządzania oknami i operację przejścia do okna leżącego "na wierzchu", a wychodzące z niej krawędzie - powodzenie w wyszukiwaniu takiego okna lub błąd (gdy zbiór okien jest pusty).

Aplikacje dzielą się na części (subjects), które można w całości przenosić z jednego projektu do innych. ALM-y dostarczane w pakiecie - jest ich 80 - mogą być obiektami tak prostymi jak napis lub tak złożonymi jak sekwencje wideo. Pośrodku sytuują się okienka i przyciski ekranowe, przeglądarki danych (browsers), okienka typu "argument - wynik" (calculation). Część obiektów odpowiada konstrukcjom języków programowania - np. pętlom iteracyjnym i warunkom logicznym.

Wśród ALM-ów dostarczanych wraz z systemem są m.in. moduły umożliwiające działanie w trybie klient/serwer na bazach Oracle, Sybase oraz korzystanie z ODBC - protokołu dostępu do baz opracowanego przez Microsoft. Do modułu ODBC należą m.in. funkcje obsługi transakcji, dołączania bazy i wczytania danych. Opcja "export" umożliwia przenoszenie aplikacji AppBuildera między platformami Windows i Macintosh. Współpraca z aplikacjami systemu Windows za pośrednictwem DDE jest możliwa dzięki ALM-om DDE-client i DDE-server. Novell opracował obiekty do obsługi swego nowoczesnego systemu sieciowych usług adresowych NDS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200