Klient zakopertowany

Centrum Druku i Kopertowania Korespondencji z Klientem Banku Pekao SA będzie mogło zakopertować dziennie 600 tys. listów do swoich klientów.

Centrum Druku i Kopertowania Korespondencji z Klientem Banku Pekao SA będzie mogło zakopertować dziennie 600 tys. listów do swoich klientów.

Bank Pekao SA stworzył w Łodzi jedno z największych w Polsce Centrum Druku i Kopertowania Korespondencji z Klientem. Dziennie może ono wydrukować i zakopertować ok. 600 tys. listów do klientów. Obecnie drukowane są w nim informacje o historii rachunku dla wszystkich oddziałów dawnego Pekao SA i oddziałów warszawskich pozostałych banków wchodzących w skład Grupy Pekao SA. Do końca miesiąca przez centrum będą przechodzić wyciągi klientów indywidualnych wszystkich oddziałów banku. Wyciągi dla firm nadal będą drukowane w oddziałach.

Jeden dla wszystkich

"O lokalizacji w Łodzi naszego centrum zdecydowało kilka faktów. Przede wszystkim złożyło się na to centralne położenie na terenie Polski, które ułatwi nam dostarczenie klientom wyciągów w ciągu wymaganych przez bank 3 dni" - mówi Władysław Sędzielski, zastępca dyrektora ośrodka usług informatycznych Banku Pekao SA. "W tym samym budynku powstanie jeszcze w tym roku centrum telefonicznej obsługi klientów" - dodaje.

Centrum uruchomiono w ostatnich dniach grudnia 1998 r., a jego "chrztem bojowym" było wysłanie do klientów banku 3,5 mln egzemplarzy listu Marii Wiśniewskiej, prezes Pekao SA, powiadamiającego o połączeniu czterech banków wchodzących w skład dawnej Grupy Pekao SA w jeden Bank Pekao SA. Wydrukowano je w 3 dni, a w ciągu kolejnych 10 zakopertowano i wysłano.

Dostawcami zastosowanych w banku rozwiązań są dwie warszawskie firmy: Emax i Softex Data. Jak twierdzą przedstawiciele Pekao SA, porównania cen rozwiązań proponowanych przez oferentów dokonano wyliczając koszt na poziomie pojedynczej koperty.

Dane z makroregionów

Dla zapewnienia ciągłości działania centrum podpisano dwie umowy z operatorami telekomunikacyjnymi, zapewniającymi łączność z oddziałami, które codziennie, po zakończeniu nocnego przeliczania, wysyłają (w postaci pliku tekstowego) dane o stanie rachunków klientów. "Jest to tymczasowe rozwiązanie. Chcemy, aby w przyszłości dane wysyłały tylko centrale makroregionów, które będą zbierać informacje z podległych im oddziałów, jednocześnie sprawdzając ich poprawność" - mówi Władysław Sędzielski. Obecnie istnieją cztery makroregiony: północny (z centralą w Szczecinie), wschodni (Warszawa), południowy (Lublin) i centralny (Łódź). Prawdopodobnie z centralnego wydzieli się wkrótce piąty - południowy z centralą we Wrocławiu.

Pod kontrolą kamer

Dane są dostarczane przez jednostki banku za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych i przekazywane do lokalnego systemu pracującego pod systemem Unix. Wydruki natomiast wykonuje się za pomocą oprogramowania OpenPage. Dane adresowe i opisy operacji finansowych są umieszczane we wcześniej ustalonych obszarach strony. Kolejnym etapem wdrożenia będzie dynamiczne tworzenie wydruku, które umożliwi dowolne kształtowanie postaci strony, w zależności od odczytu i interpretacji dostarczonych danych, oraz dodruk informacji o charakterze marketingowym według zadanego klucza selekcji adresatów.

Bank Pekao zdecydował się na wdrożenie magnetograficznych systemów wydrukowych francuskiego Nipsona i maszyn kopertujących szwajcarskiego Kerna. Instalacja składa się z 4 drukarek Nipson 7000 i dwu linii kopertujących KERN 3000. "Na końcu każdej linii kopertującej zainstalowaliśmy kamery, które kontrolują prawidłowość przebiegu procesu. Gdy nie uda się zakopertować listu do klienta, system automatycznie skieruje list do ponownego wydruku" - mówią przedstawiciele Pekao SA.


TOP 200