Klient Lotus Notes obsługuje transakcje

Kolejna wersja IBM-owskiego pakietu oprogramowania pośredniego - MQSeries Link for Lotus Notes

Kolejna wersja IBM-owskiego pakietu oprogramowania pośredniego - MQSeries Link for Lotus Notes

Nowa wersja IBM-owskiego pakietu oprogramowania pośredniego (middleware) MQSeries Link for Lotus Notes eliminuje konieczność korzystania przez klientów Lotus Notes z pośrednictwa serwera Lotus Notes przy pewnych transakcjach, łącząc ich bezpośrednio z systemami transakcyjnych baz danych (pod warunkiem że korzystają także z pakietu MQSeries). Takie bezpośrednie połączenie z bazami danych jest znacznie bardziej efektywne niż korzystanie z pośrednictwa serwera Lotus Notes, czasowo zapamiętującego wymaganą transakcję. Wynika to stąd, że Lotus Notes nie jest systemem relacyjnym ani tym bardziej transakcyjnym, nie może więc obsługiwać wielu rekordów jednocześnie.

Oprogramowanie pośrednie IBM MQSeries służy do łączenia różnych systemów komputerowych przez asynchroniczną wymianę komunikatów, kolejkowanych zarówno u nadawcy (w stacji klienta), jak i u odbiorcy (np. w serwerze bazy danych lub aplikacji). W celu zainicjowania komunikacji klient wstawia swój komunikat do kolejki serwera. Serwer po pobraniu go z kolejki wykonuje zawarte w nim polecenie (np. pobiera dane z bazy) i wstawia wynik do kolejki klienta. Zaletą takiego rozwiązania jest niezależność komunikacji między klientem a serwerem od aktualnej dostępności sieci, zajętości dowolnego z uczestników dialogu czy szybkości łącza.

Komunikacja asynchroniczna oparta na kolejkach komunikatów jest bardzo elastyczna, pozwala bowiem na tworzenie połączeń jeden-do-wielu i wielu-do-jednego. Nie stawia także ograniczeń, co do sposobu obsługiwania kolejki. Można więc tworzyć kolejki FIFO (pierwszy w kolejce jest obsługiwany jako pierwszy) lub LIFO (ostatni w kolejce jest obsługiwany jako pierwszy). Serwer może tworzyć filtry, odrzucając niektóre komunikaty lub przesyłać je do innego serwera. MQSeries pozwala na tworzenie tzw. trwałych kolejek (persistent queues), które są w stanie "przeżyć" awarię serwera.

Pakiet MQSeries jest dostępny dla większości systemów operacyjnych i baz danych, może więc łączyć klientów Lotus Notes z wieloma różnymi systemami transakcyjnymi.

Zaletą nowego rozwiązania jest jednolity interfejs użytkowy do bazy dokumentów Lotus Notes i do systemów transakcyjnych. Przewiduje się, że największe zapotrzebowanie na nowe oprogramowanie będzie w tych organizacjach, które posługują się systemami LotusNotes w celu dostępu do dużych ilości danych (np. systemów firnansowych Oracle). organizacjach, które masowo posługują się systemami Lotus Notes i korzystają z nich w celu dostępu do dużych ilości danych, np. z systemów finansowych Oracle. Natomiast te organizacje, które korzystają z danych z bazy mocno przetworzonych w systemie Notes zapewne, pozostaną przy systemie, opartym na serwerze Lotus Notes.

Połączenie Lotus Notes z systemami transakcyjnymi za pośrednictwem pakietu MQSeries jest elementem długofalowej polityki IBM łączenia różnych platform sprzętowych firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200