Klienci zadowoleni z Solidexu

Cisco Systems poinformowało, iż w ogólnoświatowym programie badań poziomu satysfakcji klientów, Solidex S.A. uzyskał wysoką ocenę : 4,32 w pięciopunktowej skali. Wynik uzyskany przez polskiego integratora przewyższa średnią europejską, która wyniosła 4,12 pkt.

Cisco Systems poinformowało, iż w ogólnoświatowym programie badań poziomu satysfakcji klientów, Solidex S.A. uzyskał wysoką ocenę : 4,32 w pięciopunktowej skali. Wynik uzyskany przez polskiego integratora przewyższa średnią europejską, która wyniosła 4,12 pkt.

Dr inż. Zbigniew Skotniczny, prezes zarządu Solidex S.A., tak skomentował wynik: "To rezultat obranej strategii rozwoju, czyli bezkompromisowej jakości oraz ścisłej współpracy z producentem rozwiązań - Cisco Systems. Solidex od lat realizuje strategię najwyższej jakości świadczonych usług. Strategia ta stanowi o sile Solidexu i jest, jak widać, bardzo dobrze oceniana przez naszych klientów".

Dariusz Chwiejczak, dyrektor generalny Cisco Systems Poland, powiedział: "Wyniki badań poziomu zadowolenia klientów mają dla Cisco bardzo duże znaczenie. Dlatego cieszy nas fakt uzyskania przez Solidex tak wysokiej oceny, stawiającej polskiego intergatora w gronie najlepszych partnerów Cisco w Europie. Jestem przekonany, że dalsza bliska współpraca Cisco z Solidexem daje gwarancję tworzenia najnowocześniejszych systemów teleinformatycznych i obsługi polskich klientów na najwyższym poziomie".

Badania satysfakcji klientów prowadzone są na zlecenie Cisco Systems przez firmę WalkerInformation i obejmują wszystkich Certyfikowanych Partnerów Cisco. W trakcie badań klienci oceniają jakość przed- i posprzedażnych usług, świadczonych przez daną firmę.

Więcej informacji:

Cisco Systems Poland

Al. Jerozolimskie 146 C

02-305 Warszawa

tel.: (22) 5722702

fax: (22) 5722701

Solidex S.A.

ul. Lea 124

30-133 Kraków

tel.: (12) 638 04 80

fax: (12) 638 04 70