Klastry w sieci WAN

Nowe pakiety wanCluster i eCluster mają zwiększyć dostępność komercyjnych serwisów internetowych oraz centrów przetwarzania.

Nowe pakiety wanCluster i eCluster mają zwiększyć dostępność komercyjnych serwisów internetowych oraz centrów przetwarzania.

Legato Systems, firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań archiwizujących umożliwiających automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa dużej ilości danych, wprowadziła na rynek dwa produkty klastrowe: wanCluster i eCluster. Dzięki zastosowanym mechanizmom replikacji danych możliwe będzie budowanie odpornych na awarie serwerów internetowych pracujących na podstawie oprogramowania serwera WWW Microsoft IIS, Apache i Netscape.

Serwis dostępny

eCluster to rozwiązanie przeznaczone dla klientów, którzy - oprócz replikacji danych pomiędzy kilkoma serwerami - zamierzają zrealizować pomiędzy nimi funkcję równoważenia obciążenia (load balancing). eCluster może monitorować obciążenie serwerów uczestniczących w klastrze, automatycznie restartować w razie potrzeby serwisy internetowe itp. Realizuje też automatyczne przenoszenie obsługi numerów IP pomiędzy kartami sieciowymi, jeśli serwer wyposażony jest w kilka takich kart i jedna z nich ulegnie awarii. Dzięki implementacji tego oprogramowania możliwe staje się również okresowe wyłączanie pojedynczych serwerów uczestniczących w klastrze w celu przeprowadzenia instalacji niezbędnych zestawów poprawek itp.

W ramach pakietu Legato eCluster nabywca otrzymuje również moduł Legato Availability Tracking, który cyklicznie, według określonego scenariusza, tworzy raporty dotyczące dostępności serwisów internetowych w całym klastrze, a także indywidualnie dla każdego z serwerów. Analizując czas odpowiedzi poszczególnych serwerów na zapytania HTTP, pakiet przedstawia również sugestie dotyczące ich rozbudowy.

Legato eCluster jest dostępny w wersjach dla systemów Windows NT 4.0, 2000, Linux, HP-UX i AIX. Wersja dla Windows NT i 2000 kosztuje 1000 USD za każdy serwer w klastrze. W przypadku systemów unixowych cena wynosi 2000 USD za poszczególny serwer.

Naczynia połączone

Legato wanCluster for Legato Replication to rozwiązanie przeznaczone do wykonywania pełnej replikacji danych, poprzez łącza WAN, pomiędzy podstawowym centrum przetwarzania a zapasowymi centrami przetwarzania korporacji. Oprogramowanie monitoruje dostępność podstawowego centrum przetwarzania i jeśli tylko wykryje jego "zniknięcie" - uaktywnia wszystkie serwery i aplikacje w centrum zapasowym. Kontroluje ono także replikację danych ponownie do centrum podstawowego w przypadku przywrócenia jego funkcjonowania.

Produkt Legato wanCluster jest dostępny w wersjach dla Solarisa 2.51 i 2.6, a także HP-UX 10.2. Cena za licencję umożliwiającą połączenie dwóch ośrodków przetwarzania i dwóch wykorzystywanych w nich wynosi 75000 USD.


TOP 200