Klaster usług TCP/IP

Użytkownicy Windows NT Enterprise Edition otrzymają bezpłatnie Load Balancing Service - produkt pozwalający na budowę bezawaryjnych serwerów internetowych.

Użytkownicy Windows NT Enterprise Edition otrzymają bezpłatnie Load Balancing Service - produkt pozwalający na budowę bezawaryjnych serwerów internetowych.

Load Balancing Service (WLBS) jest kolejnym produktem Microsoftu wzbogacającym funkcjonalność systemu Windows NT. Powstał w wyniku przejęcia przez Microsoft w sierpniu ub.r. firmy Valence Research, produkującej oprogramowanie Convoy Cluster dla Windows NT.

Rozwiązanie pozwala administratorom na zgrupowanie w jeden klaster do 32 serwerów zapewniających usługi internetowe realizowane wg protokołu TCP/IP. Jednocześnie wszystkie zapytania użytkowników będą automatycznie przekierowywane do najmniej w danej chwili obciążonej maszyny, co zapewni każdemu użytkownikowi możliwie najszybszy dostęp.

WLBS różni się jednak od klasycznych klastrów. Działanie Load Balancing Service ograniczone jest do usług TCP/IP, a konkretnie HTTP, FTP, Proxy, TFTP, SMTP i NetBIOS over TCP/IP. Każda maszyna pracująca w ramach klastra jest w pełni niezależna i nie współdzieli macierzy dyskowej, tak jak w przypadku rozwiązania Microsoft Cluster Server, umożliwiającego łączenie dwóch serwerów. To wymaga, aby na każdym serwerze znajdowała się identyczna kopia danych udostępnianych w ramach danej usługi internetowej. W przeciwieństwie do Cluster Server, WLBS nie pozwala uruchamiać rozproszonych wersji aplikacji bazodanowych, komunikacyjnych itp. Służy wyłącznie do optymalizacji dostępu do serwerów internetowych.

Małe, a cieszy

WLBS dostępny jest w formie pojedynczego sterownika instalowanego jako rozszerzenie dostępnych w Windows NT usług TCP/IP. Zajmuje 1,2 MB powierzchni dyskowej i od 250 KB do 4 MB pamięci operacyjnej, w zależności od aktualnego obciążenia serwera internetowego.

Wszystkie maszyny połączone w klaster za pośrednictwem WLBS mają co najmniej dwa numery IP. Jeden jest ich indywidualnym numerem wykorzystywanym przy obsłudze standardowych usług, takich jak serwowanie plików czy obsługa drukarek w sieci lokalnej. Drugi jest współdzielony przez wszystkie serwery pracujące w ramach klastra. Dzięki temu administrator w każdej chwili może odłączyć od klastra dowolną maszynę i dołączyć do niego nową.

Zmiany konfiguracji można przeprowadzać bez przerywania pracy klastra, co zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie krytycznych serwisów WWW, FTP itp. Odpowiednie przekierowanie ruchu, wynikające z wyłączenia z klastra jednego lub kilku serwerów, odbywa się automatycznie, a czas niezbędny na taką rekonfigurację wynosi ok. 10 s.

Według producenta, serwery wykorzystujące oprogramowanie WLBS powinny być także wzbogacone o produkt Microsoft Content Replication Server (CRS), który zapewniałby replikację serwowanych danych między wszystkimi serwerami pracującymi w ramach klastra. Jeśli jednak serwowane dane rzadko się zmieniają, to operację ich kopiowania na wszystkie serwery można przeprowadzić ręcznie.

Produkt dla wybranych

Chociaż dotychczas Convoy Cluster pracował ze standardową wersją systemu Windows NT Server 4.0, to Microsoft zdecydował się udostępnić WLBS wyłącznie w ramach pakietu Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition. Produkt wprawdzie poprawnie działa w standardowej wersji NT, lecz jej użytkownicy nie są uprawnieni do jego stosowania. Jedynym wyjściem jest uaktualnienie posiadanego systemu do Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200