Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?

Od kiedy transformacja cyfrowa trafiła na szczyt listy priorytetów strategicznych dla wielu organizacji, dyrektor ds. technologii (Chief Technology Officer – w skrócie CTO) stał się kluczowym graczem w zespole menadżerów najwyższego szczebla (tzw. C-suite bądź C-management). Dlaczego warto zatrudniać osobę na stanowisku kierowniczym, która opracowuje strategię technologiczną?

Kim jest i czym się zajmuje w firmie dyrektor ds. technologii (CTO)? W skrócie, to członek wyższej kadry kierowniczej, który koncentruje się na wymaganiach technologicznych, możliwościach i wyzwaniach stojących przed organizacją. Już teraz rola CTO w nowoczesnej organizacji jest nie do przecenienia, a należy spodziewać się, że będzie coraz ważniejsza.

Ci menedżerowie, w wielu przypadkach współpracujący z CIO (Chief Information Officer), stoją często na czele innowacyjnych produktów i usług technologicznych. Dbają, by organizacje zdążały w stronę większej efektywności i lepszych wyników poprzez adaptację nowoczesnych technologii. Siłą rzeczy, muszą być dobrymi strategami i wykazać się umiejętnościami analizy i przewidywania (foresight).

Zobacz również:

  • Facebook będzie mieć nowego CTO
  • 9 inwestycji, które CIO powinni przeprowadzić przed nadejściem recesji

Jak widać, CTO są jednymi z najważniejszych pracowników zatrudnianych obecnie przez organizacje, a znalezienie odpowiedniej osoby posiadającej wszystkie właściwe umiejętności może okazać się nie lada wyzwaniem.

- Zatrudniając CTO, poszukujesz technologa, architekta technologii, innowatora i kogoś, kto może ulepszyć produkty firmy dla klientów, jednocześnie współpracując z CIO - wyjaśnia Ash Athawale, starszy dyrektor zarządzający grupy Executive Search w Robert Half.

Rola i kluczowe obowiązki CTO

Rola dyrektora ds. technologii - jako członka wyższej kadry kierowniczej koncentrującego się na wymaganiach i wyzwaniach technicznych organizacji - może być podobna do roli CIO (w Polsce to najczęściej dyrektor IT – przypis red.). O ile jednak CIO ma za zadanie nadzorować dział IT, personel i infrastrukturę wspierającą codzienną działalność oraz współpracować z liderami biznesowymi w celu dostosowania IT do celów biznesowych, o tyle CTO jest odpowiedzialny za ogólną strategię technologiczną.

Niektórzy CTO odpowiadają również za zarządzanie inicjatywami badawczo-rozwojowymi (R&D) i nadzorowanie własności intelektualnej w swoich organizacjach.

Jak tłumaczy Craig Stephenson, dyrektor zarządzający North America Technology Officers Practice w firmie Korn Ferry, zajmującej się doradztwem organizacyjnym: „Rola CTO wciąż ewoluuje. Niestety, [ta rola] oznacza wiele rzeczy dla różnych branż i organizacji. Przed laty CTO najczęściej nadzorował infrastrukturę. Może to być prawdą do dziś, ale stanowisko CTO może również oznaczać wysoce strategiczną rolę, która często obejmuje inżynierię, technologię i rozwój produktu. Stanowisko CTO jest dziś trudniejsze do zdefiniowania niż kiedykolwiek wcześniej."

Czym się zajmuje Chief Technology Officer (CTO)?

Po pierwsze, dyrektor ds. technologii nadzoruje efektywność zasobów technologicznych w organizacji, w tym wszystko od systemów telefonicznych po platformy oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jego obowiązki obejmują komunikowanie się z innymi członkami zarządu, prowadzenie badań nad nowymi technologiami, które mogą usprawnić działalność firmy oraz monitorowanie wykorzystania i wdrażania nowych i istniejących technologii w różnych działach”.

Ponieważ rola ta jest dynamiczna i obowiązki mogą się różnić w zależności od rodzaju i wielkości organizacji, branży i innych czynników, nie ma czegoś takiego jak „typowy dzień CTO”.

Do zadań, które CTO może wykonywać należą do nich między innymi: przedstawianie raportów na temat stanu technologii firmy, jej celów i postępów; tworzenie i wdrażanie strategii technologicznych; dopasowywanie zasobów technologicznych firmy do jej krótko- i długoterminowych celów; służenie w komitecie sterującym w celu dopasowania celów technologicznych do celów innych działów i organizacji; identyfikowanie technologii, które mogą być wykorzystane do ulepszenia produktów i usług firmy; tworzenie i nadzorowanie kluczowych wskaźników wydajności wysokiego poziomu; pomoc w rekrutacji, onboarding i szkolenie specjalistów technologicznych; zarządzanie budżetem.

- Trudno jest być precyzyjnym [w kwestii opisu stanowiska] w oparciu o wiele definicji tytułu dyrektora ds. technologii - mówi Craig Stephenson. - Jednak jeśli CTO nadzoruje infrastrukturę, to prawdopodobnie nadzoruje również zrównoważone portfolio celów strategicznych i taktycznych. Mogą one obejmować modernizację infrastruktury, odporność, usługi w chmurze, rozległe interakcje z zespołami ds. bezpieczeństwa oraz ciągłe partnerstwo z zespołami inżynieryjnymi/programistycznymi zajmującymi się jakością i zarządzaniem wydaniami – dodaje Stephenson. Oznacza to, że CTO prawdopodobnie spędza dużo czasu na współpracy z innymi.

Chief Technology Officer a Chief Information Officer – czym się różnią te stanowiska?

Zakres obowiązków i codzienne funkcje CTO i CIO mogą się pokrywać w zależności od organizacji, jej struktury, modelu biznesowego i innych czynników. W większości przypadków jednak to CTO jest odpowiedzialny za bycie na bieżąco z pojawiającymi się technologiami, które mogą okazać się wartościowe dla organizacji.

CTO tworzy również polityki i procedury, które wykorzystują technologię w celu ulepszenia produktów i usług dostarczanych klientom zewnętrznym.

Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS), jeśli organizacja posiada zarówno CIO, jak i CTO, to dyrektor ds. technologii zazwyczaj dysponuje większą wiedzą techniczną i doświadczeniem. CTO na ogół podlega bezpośrednio CIO i jest odpowiedzialny za projektowanie i rekomendowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych w celu wspierania polityki i dyrektyw CIO. CTO współpracuje również z różnymi działami w celu wdrożenia planów technologicznych organizacji.

Jeśli firma nie ma CIO, to CTO określa ogólną strategię technologiczną i przedstawia ją kierownictwu wyższego szczebla.

Miejsce CTO w strukturze firmy

W zależności od struktury organizacyjnej, CTO może podlegać różnym innym członkom kierownictwa wyższego szczebla. Należą do nich CIO (Chief Information Officer), CEO (Chief Executive Officer), COO (Chief Operating Officer) lub CFO (Chief Financial Officer).

Jeśli jest to najwyższe stanowisko kierownicze w zakresie technologii w organizacji, to ze względów strategicznych taki CTO podlega najczęściej dyrektorowi naczelnemu (CEO). Takie umiejscowienie CTO w strukturze firmy to jasny sygnał dla rynku.

Umiejętności CTO

Jako członek kadry zarządzającej, CTO powinien posiadać naturalne zdolności przywódcze, w tym umiejętność delegowania zadań i inspirowania pracowników do pracy.

- Ponieważ firmy dążą do skutecznego przeprowadzania transformacji technologicznej, uważamy, że obecnie istnieje bardzo silny nacisk na znalezienie liderów technologicznych, którzy wnoszą doświadczenie i umiejętności wynikające z praktycznego przywództwa i zarządzania takimi działaniami - mówi Craig Stephenson.

Rola dyrektora ds. technologii wymaga oczywiście dużej wiedzy na temat różnych technologii oraz „gruntownej znajomości technologii, szczególnie w zakresie architektury, oprogramowania i strategii technologicznej, aby sprostać wyzwaniom związanym ze starszymi technologiami” - dodaje Stephenson.

Wiedza o tym, jak działa technologia, jest kluczowa, ale ważna jest również umiejętność wyjaśnienia wartości biznesowej danej technologii kolegom z najwyższego szczebla zarządu, którzy mogą nie mieć stosownego know-how. Istotna jest również umiejętność dostrzeżenia, w jaki sposób technologia pasuje do strategicznych celów biznesowych.

– Wizja technologii połączona z myśleniem strategicznym wykraczającym poza technologię – podsumowuje umiejętności wymagane dla CTO, Ozgur Aksakal, prezes Global CTO Forum, niezależnej, globalnej organizacji zrzeszającej profesjonalistów z branży technologicznej. – Istnieje wiele trendów technologicznych, które nie spełniają swoich obietnic - mówi Aksakal. – Inwestowanie w niewłaściwe wybory strategiczne może nawet zabić firmę. CTO nie powinien być zaślepiony „wyższością” technologii, ale widzieć, jak i czy będzie ona pasować do celów firmy i rynku.

CTO muszą również posiadać szereg umiejętności miękkich, w tym ponadprzeciętnie dobrze rozwinięte komunikację i współpracę, ponieważ współdziałają z wieloma osobami na różnych stanowiskach.

Potrzebują również empatii – zdolności do zrozumienia, co inni w organizacji chcą osiągnąć i jakie wyzwania stoją przed nimi, a także do pokierowania ich, jak osiągnąć cele i pokonać przeszkody. – CTO powinien przekonywać różnych interesariuszy do zaangażowania i inwestowania w nieznane – uzupełnia swój wywód Aksakal. – Wymaga to silnej motywacji i empatii – konkluduje.

Inne miękkie umiejętności, które powinni posiadać CTO, to dobre rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, wielozadaniowość i kreatywne myślenie.

Wykształcenie i wymagania stojące przed kandydatem na CTO

CTO musi być absolwentem studiów z informatyki, systemów informatycznych lub pokrewnej dziedzinie. W niektórych przypadkach przydaje się też wykształcenie z administracji biznesu lub zarządzania. Wielu CTO posiada co najmniej tytuł magistra, a niektórzy nawet doktorat w dziedzinie IT lub administracji biznesowej. Zdecydowana większość CTO przechodzi szkolenia przez całą swoją karierę w działach IT, mogą również zdobyć certyfikaty w zakresie rozwoju, programowania, administracji bazami danych lub innych pokrewnych dziedzin.

Ocenia się, że aby zostać dyrektorem ds. technologii potrzeba co najmniej 10 lat doświadczenia w IT i zarządzaniu. Dzisiejsi CTO zazwyczaj zaczynali od niższych stanowisk (entry-level) w zakresie wsparcia technicznego, rozwoju i programowania, administracji bazami danych i sieciami lub inżynierii. Po kilku latach zazwyczaj awansowali na stanowisko kierownicze, gdzie zdobyli niezbędne umiejętności przywódcze.

Ponieważ dyrektorzy ds. technologii muszą posiadać wiedzę na temat każdej roli w dziale, cenione jest doświadczenie na kilku różnych stanowiskach technologicznych.

Osoba na tym stanowisku bez wykształcenia inżynierskiego już w teorii jest niezwykle rzadkim przypadkiem. CTO powinien dogłębnie rozumieć procesy i jak najszersze spektrum technologii. Trudno o to bez gruntownego wykształcenia w zakresie nauk technicznych.

Organizacje chcące zatrudnić dyrektora ds. technologii powinny szukać kogoś, kto jest ambitny i odważny. Jak to ujął cytowany wyżej Ozgur Aksakal, powinny postawić na „kogoś, kto może wstrząsnąć status quo, pozostać odpornym i przekształcić technologię w coś użytecznego dla organizacji”. Taki człowiek musi być „jak szwajcarski scyzoryk” – łączyć wachlarz talentów i umiejętności nie tyle przydatnych, co wręcz niezbędnych do przetrwania w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Wzorcowy CTO ma uzdolnienia technologiczne, zarządcze, biznesowe, komunikacyjne i cechuje się wyjątkowym podejściem do ludzi. Niełatwo o taką osobę, co przekłada się wprost na jej wysoką wartość zawodową.

CTO na rynku pracy

Na całym świecie coraz więcej firm przechodzi transformację cyfrową, co pociąga za sobą wręcz konieczność zatrudnienia w takim przedsiębiorstwie dyrektora ds. technologii. CTO ma wpływ na sukces (bądź porażkę…) każdego elementu w firmie: marketingu, sprzedaży, produkcji, HR, a nawet samego dyrektora generalnego. Jak bowiem poradziłby sobie kapitan okrętu bez sternika i szefa mechaników (tu w jednym)? Navigare necesse est….

Źródło:

https://www.cio.com/article/3630208/what-is-a-chief-technology-officer-the-exec-who-sets-tech-strategy.html

Tłumaczenie i opracowanie: Anna Ładan

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200