Kilka uwag o laptopach

Najmodniejszym komputerem na świecie jest obecnie komputer przenośny. Ma on zazwyczaj takie same parametry, jak jednostki stacjonarne, a często nawet wyposażany bywa od nich lepiej. Umożliwia pracę w znanym środowisku programowym z ulubionymi programami, pozwala na działanie poza stałym miejscem pracy - w samochodzie, samolocie, hotelu itp. Jest doskonałym narzędziem dla ludzi interesu, którzy nie lubią lub nie mogą tracić czasu. Przydaje się naukowcom, ułatwia też pracę lekarzom. Gdyby tak dalej wymieniać potencjalnych użytkowników komputerów przenośnych, szybko okazałoby się, że mogą nimi być wszyscy. Komputer przenośny to maszyna uniwersalna - mała i poręczna, zaspokajająca „głód" informatyki, ale jednocześnie wymagająca od użytkownika sporej wiedzy. Tyle zachęty na wstępie inicjowanego tym artykułem cyklu poświęconego komputerom przenośnym. W następnych odcinkach będziemy przedstawiać sprzęt, oprogramowanie i porady dla użytkowników. Ponieważ w obecnej chwili większość komputerów

Najmodniejszym komputerem na świecie jest obecnie komputer przenośny. Ma on zazwyczaj takie same parametry, jak jednostki stacjonarne, a często nawet wyposażany bywa od nich lepiej. Umożliwia pracę w znanym środowisku programowym z ulubionymi programami, pozwala na działanie poza stałym miejscem pracy - w samochodzie, samolocie, hotelu itp. Jest doskonałym narzędziem dla ludzi interesu, którzy nie lubią lub nie mogą tracić czasu. Przydaje się naukowcom, ułatwia też pracę lekarzom. Gdyby tak dalej wymieniać potencjalnych użytkowników komputerów przenośnych, szybko okazałoby się, że mogą nimi być wszyscy. Komputer przenośny to maszyna uniwersalna - mała i poręczna, zaspokajająca „głód" informatyki, ale jednocześnie wymagająca od użytkownika sporej wiedzy.

Tyle zachęty na wstępie inicjowanego tym artykułem cyklu poświęconego komputerom przenośnym. W następnych odcinkach będziemy przedstawiać sprzęt, oprogramowanie i porady dla użytkowników. Ponieważ w obecnej chwili większość komputerów przenośnych to maszyny zgodne ze standardem IBM PC, o nich właśnie będzie w naszym kąciku najwięcej informacji. W miarę możliwości postaramy się przedstawiać także urządzenia inne, interesujące z technicznego czy logistycznego punktu widzenia.

Na początek kilka pojęć, z którymi czytelnicy spotkają się przy lekturze czasopism poświęconych tematyce komputerowej, a odnoszących się do omawianej klasy komputerów. Przedstawimy także kilka parametrów, według których można klasyfikować komputery przenośne.

Grupy

Wśród komputerów przenośnych wyróżnia się obecnie dwie grupy urządzeń. Do pierwszej z nich -o dłuższej historii - należą komputery typu laptop (dosłownie - „na kolana"). Są one zgodne ze standardem IBM PC, pracują pod nadzorem systemu operacyjnego MS-DOS. Każdy komputer z tej grupy zawiera w jednej obudowie całą elektronikę, klawiaturę, ekran monitora, stację dyskietek 3,5-calowych, dysk twardy (w modelach tańszych dwie stacje dyskietek 3,5-calowych bez dysku twardego), akumulator lub zasilacz sieciowy oraz złącza interfejsów do urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka, modem, myszka. Obudowa jest na tyle duża, że może pomieścić jedną, dwie lub nawet trzy karty rozszerzenia. Komputery laptop mogą być zasilane z sieci energetycznej za pośrednictwem zewnętrznego lub wbudowanego zasilacza albo z wewnętrznego akumulatora. Pojemność akumulatora wystarcza zazwyczaj na 3 do 4 godzin pracy.

Waga laptopów waha się od 4,5 do 9 kg. Zależy ona od wymiarów komputera (zwłaszcza wielkości ekranu i klawiatury), od tego, czy zainstalowano w nim dysk twardy, i od systemu zasilania.

Drugą grupę komputerów przenośnych stanowią urządzenia nazwane notebook (dosł. „notes"). Pojawiły się one na rynku przed niespełna dwoma laty i do dziś wzbudzają wielkie zainteresowanie. Typowy notebook ma wielkość podręcznika szkolnego (zbliżony do formatu A4). W jednej obudowie mieści elektronikę, dysk twardy, złącza interfejsów do urządzeń peryferyjnych, klawiaturę, ekran monitora i akumulator lub zestaw baterii. Komputer tego typu zazwyczaj nie ma zainstalowanej stacji dyskietek. Komunikacja z otoczeniem możliwa jest za pośrednictwem łącza szeregowego lub złącza magistrali systemu (dodatkowe złącze umieszczone razem ze złączami interfejsów). W najnowszych konstrukcjach, instalowane są stacje dyskietek 3,5-calowych. Komputerów notebook nie wyposaża się w zintegro-

wany zasilacz sieciowy, stanowi on zawsze urządzenie zewnętrzne. Źródłem energii notebooka jest akumulator lub zestaw ładowalnych baterii. Gdy jeden komplet zasila komputer, drugi ładowany jest przez zasilacz. Po wyczerpaniu pierwszego kom-pletu następuje zamiana. W noteboo-kach stosuje,się baterie typu R6, aby użytkownik mógł w każdej chwili skorzystać z baterii ogólnie dostępnych. Ze względu jednak na duży pobór mocy muszą to być baterie alkaliczne. Zestaw baterii ładowalnych wystarcza na 2 do 3 godzin pracy. Baterie innego typu wystarczają na 1 do 2 godzin pracy. Waga komputerów notebook waha się od 2,3 do 4 kg.

Parametry porównawcze

Porównując komputery przenośne między sobą należy zwracać uwagę na omówione poniżej parametry, pozwalające obiektywnie ocenić sprzęt, z jakim możemy się spotkać.

Procesor

Komputery przenośne są najczęściej zgodne ze standardem IBM PC i wyposażone w procesory Intel serii 80. W starszych komputerach występowały procesory 8088 lub 8086. W nowszych rozwiązaniach spotykamy procesory 80286, 80386 a w najnowszych 80486. Procesory pracują z częstotliwością określoną przez zegar komputera. Najprościej mówiąc, im wyższy numer procesora i wyższa częstotliwość zegara, tym większa szybkość pracy komputera.

Pamięć RAM

Jest to obszar pamięci, w której komputer wykonuje programy, przechowuje dane itp. Wielkość pamięci określa się w KB (kilobajtach) lub MB (megabajtach). W najstarszych komputerach przenośnych obszar ten zajmował 512 KB. Obecnie już nie spotyka się maszyn, które miałyby mniej niż 1 MB.

Pamięć zewnętrzna lub masowa

Tym terminem określa się stacje dyskietek i dyski twarde. W obecnie oferowanych komputerach laptop i notebook stosuje się stacje dyskietek 3,5-calowych. Zależnie od typu dyskietki można zapisać od 720 KB ,do 1,44 MB informacji (co odpowiada z grubsza 720000 lub 1440000 znaków). Drugim elementem pamięci masowej są dyski twarde. Charakteryzuje się je za pomocą kilku parametrów, z których najważniejsze to: pojemność i czas dostępu do informacji. Pojemność określa się w KB, a czas dostępu w ms. Ogólnie, im pojemność większa a czas dostępu mniejszy, tym dysk lepszy.

Komputery przenośne wyposażone są w dwa typy ekranów. Najpopularniejszy jest ekran ciekłokrystaliczny (taki jak w cyfrowych zegarkach elektronicznych). Drugi typ to ekran gazowo-plazmowy. Typ ten stosowany jest w bardzo drogich komputerach i do pracy wymaga wielkiej ilości energii elektrycznej. Jakość obrazu ekranu plazmowego jest lep sza niż ciekłokrystalicznego. Parame trami określającymi jakość obrazu wy świetlaczy stosowanych w laptopach są rozdzielczość i skala szarości poz walająca odwzorowywać kolory Pierwsze laptopy miały ekran o roz dzielczości karty CGA - 640 na 200 punktów i dwu- lub czterostopniowy skalę szarości. Obecnie stosuje się ekrany o rozdzielczości karty VGA i skali szarości od 16 do 64 stopni. Dodatkowo w większości konstrukcji lap-topów ekran ciekłokrystaliczny jest podświetlany. Brak podświetleni; utrudnia pracę z komputerem.

Interfejsy

Aby można było komputer połączyć z modemem, drukarką czy innym komputerem, potrzebne są interfejsy. Każdy komputer przenośny musi być wyposażony co najmniej w interfejs równoległy do podłączenia drukarki interfejs szeregowy zapewniający podłączenie modemu telefonicznego, myszki i innego komputera oraz w interfejs do podłączenia zewnętrznego monitora. Brak któregokolwiek interfejsu ogranicza możliwości pracy komputera.

Zasilanie

Parametr ten pozwala ocenić możliwości wykorzystania maszyny poza miejscem pracy (np. w podróży). Należy zwracać uwagę na czas pracy akumulatorów lub baterii, czas ładowania lub koszty baterii wymiennych. Ważna jest też informacja o wielkości i wadze zasilacza sieciowego, jeżeli jest elementem dodatkowym.

Ekran monitora (wyświetlacz)

Waga

Jest to parametr określający przydatność urządzenia w podróży, w terenie itp. Oczywiście im waga mniejsza, tym łatwiej zabrać komputer ze sobą i korzystać z niego poza miejscem pracy czy domem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200