Kilka pytań

Ponieważ podajecie Państwo adresy e-mailowe redakcji spodziewam się, że prowadzicie lub planujecie szerszą działalność na polu internetu niż korespondencja. Muszę przyznać, że wyraźnie widać wzrost atrakcyjności Computerworld. Tym samym wzrost zainteresowania gazetą, zasobem wiedzy którą państwo przedstawiacie. Zespół, w którym pracuję jest szczególnie zainteresowany sekcją "zastosowania". Temat ten nie był do tej pory poważnie traktowany przez żadną gazetę z branży. Propagacja tematu zastosowań informatycznych w zakresie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, opis sytuacji rynkowej, case studies uważamy za bardzo cenne.

Ponieważ podajecie Państwo adresy e-mailowe redakcji spodziewam się, że prowadzicie lub planujecie szerszą działalność na polu internetu niż korespondencja. Muszę przyznać, że wyraźnie widać wzrost atrakcyjności Computerworld. Tym samym wzrost zainteresowania gazetą, zasobem wiedzy którą państwo przedstawiacie. Zespół, w którym pracuję jest szczególnie zainteresowany sekcją "zastosowania". Temat ten nie był do tej pory poważnie traktowany przez żadną gazetę z branży. Propagacja tematu zastosowań informatycznych w zakresie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, opis sytuacji rynkowej, case studies uważamy za bardzo cenne.

Pytania są następujące: Czy IDG udostępnia teksty CW w postaci elektronicznej? Czy IDG organizuje e-mailowe serwisy informacyjne? Czy istnieją innego rodzaju serwisy np. listy dyskusyjne, kluby, biblioteki informacji itp. Jakie są zasady uczestnictwa w tzw. obiadach czwartkowych, dzielenia się swoją wiedzą w zakresie zastosowań w zarządzaniu.

Z poważaniem

Paweł Sadownik

Zespół Dużych Wdrożeń Zakładu Informatyzacji

Przedsiębiorstw TCH Systems

E-mail: [email protected]

Od redakcji: Dziękujemy za słowa uznania co do jakości pisma. Z braku możliwości technicznych na razie nie przewidujemy udostępniania materiałów w formie elektronicznej. Spotkania czwartkowe zostały zawieszone.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200