Kierunek: wzrost biznesu

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP chętnie sięgają po technologie, które pozwolą im nie tylko obniżać koszty, ale także zwiększać produktywność bez wzrostu zatrudnienia.

Zbigniew Olejnik, Industry Standard Servers Sales & BU Manager, HP Polska

"Sektor MŚP jest ważny dla HP. Oferta w zakresie sieci, serwerów i pamięci masowych dla tego sektora została precyzyjnie dopasowana do aktualnych i przyszłych potrzeb tych przedsiębiorstw".

Dostawcy przekonują, że małym i średnim firmom może pomóc wirtualizacja i cloud computing, które pozwalają na korzystanie z rozwiązań dostępnych do niedawna wyłącznie dla największych przedsiębiorstw na świecie. W ten sposób znika bariera wejścia uniemożliwiająca często sektorowi MŚP oferowanie produktów na nowym, wyższym poziomie. A nie od dziś wskazuje się go jako koło zamachowe polskiej gospodarki. O tym, w jaki sposób można to osiągnąć, była mowa podczas konferencji "Kierunek na biznes", organizowanej przez .

Dla małych i średnich firm HP oferuje zestaw technologii stanowiących fundament informatyczny - począwszy od sieci, przez serwery i pamięci masowe, a na oprogramowaniu i usługach skończywszy. Oprogramowanie i usługi upraszczają zarządzanie infrastrukturą IT. Podnoszą też jej efektywność i bezpieczeństwo. Podczas konferencji zaprezentowane zostały serwery HP ProLiant Gen 8, stanowiące podstawę tzw. infrastruktury konwergentnej HP.

"Sektor MŚP jest ważny dla HP. Oferta w zakresie sieci, serwerów i pamięci masowych dla tego sektora została precyzyjnie dopasowana do aktualnych i przyszłych potrzeb tych przedsiębiorstw. Dowodzą tego liczne wdrożenia rozwiązań infrastruktury konwergentnej w polskich firmach. Na konferencji zaprezentowaliśmy m.in. projekty zrealizowane w SGB Bank, Selena oraz firmie Dr Irena Eris" - mówi Zbigniew Olejnik, Industry Standard Servers Sales & BU Manager w HP Polska.

Różne zastosowania

SGB Bank wykorzystał serwery i macierze HP do zrewolucjonizowania modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej i zaoferowania klientom pełniejszej gamy usług. Efektem projektu było również ustandaryzowanie infrastruktury, redukcja zużycia energii elektrycznej, wzrost efektywności pracy administratorów. Selena zaś - producent chemii budowlanej - zastosowała rozwiązania sieciowe HP do zwiększenia produktywności pracowników i redukcji kosztów. Produkty HP stanowią podstawę platformy komunikacji bezpośredniej oraz wideokonferencyjnej. Natomiast Dr Irena Eris, decydując się na serwery, macierze i specjalne oprogramowanie HP, osiągnęła znaczne przyspieszenie kluczowych procesów biznesowych. Jednocześnie udało się zoptymalizować funkcjonowanie infrastruktury IT.

Inne projekty HP w sektorze MŚP to np. wdrożenie macierzy dyskowych HP StorageWorks w firmie Intertoll Polska, która należy do grupy Intertoll Europe. Firma ta jest operatorem autostrad w Europie. Zadaniem specjalistów HP była centralizacja i konsolidacja środowiska pamięci masowych oraz stworzenie wydajnego i bezpiecznego środowiska do obsługi maszyn wirtualnych. Z kolei zdecydowała się na wdrożenie serwerów HP ProLiant DL980 oraz macierzy dyskowych P2000. Firma zwiększyła w ten sposób wydajności platformy serwerowej do obsługi aplikacji back office, gwarantując ciągłość pracy w przypadku awarii sprzętu. Wzrosła nie tylko wydajność, ale także skalowalność systemu oraz jego bezpieczeństwo. Zmiany sprzętowe przekładają się również na funkcjonowanie biznesu - udaje się zredukować czas przebiegu procesów back office.

Podobne potrzeby

"Warto zwrócić uwagę, że z technologii HP przygotowanych dla małych i średnich firm korzystają nie tylko przedsiębiorstwa, ale także administracja publiczna, edukacja i służba zdrowia. Instytucje te mają często te same potrzeby i stoją przed takimi samymi wyzwaniami. Przykładem wykorzystania tych samych narzędzi IT w instytucji publicznej był projekt w Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Rozwiązania sieciowe HP zostały tam wdrożone na terenie całej placówki. Dzięki temu stan pacjentów i sale operacyjne mogą być monitorowane na bieżąco" - dodaje Zbigniew Olejnik.

Przedstawiciele HP oceniają, że w obszarze IT wyraźnym trendem jest dążenie do automatyzowania i upraszczania funkcjonowania zasobów IT. Dotyczy to zarówno informatyki z punktu widzenia użytkowników końcowych, jak i z punktu widzenia władz przedsiębiorstwa i działu IT. Użytkownicy technologii oczekują, że systemy i aplikacje będą dla nich dostępne w taki sam prosty sposób, w jaki korzystają oni z IT w życiu prywatnym. Biznes i dział IT potrzebują zaś technologii zautomatyzowanych, wymagających minimalnego zaangażowania w czynności administracyjne, a przy tym niezawodnych i bezpiecznych.


TOP 200