Kierunek: współpraca

Mimo restrukturyzacji korporacji oraz zawirowań na rynku, polski oddział Ericssona przetrwał ostatnie miesiące w dobrej kondycji.

Mimo restrukturyzacji korporacji oraz zawirowań na rynku, polski oddział Ericssona przetrwał ostatnie miesiące w dobrej kondycji.

Kierunek: współpraca

Michael Rasmussen, prezes zarządu Ericsson sp. z o.o.

Ubiegły rok był dla Ericssona bardzo trudny. Słabe wyniki korporacji w I kwartale zmusiły firmę do gruntownej restrukturyzacji, zwolnień pracowników, a nawet sprzedaży części zakładów produkcyjnych. Mimo to, a także w związku ze spadkiem inwestycji w telekomunikacji, sprzedaż Ericssona w Polsce w ub.r. w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się "tylko" o ok. 90 mln zł. W roku 2000 obrót wyniósł ok. 745 mln zł, podczas gdy w 2001 r. - 657,9 mln zł.

Powyższą różnicę w dużej mierze tłumaczy fakt, że w wynikach za 2001 r. nie uwzględniono sprzedaży zrealizowanej przez wydzieloną w ub.r. z Ericssona firmę Damovo (skrót od Data, Mobility, Voice). Spółka ta przejęła wszystkie rozwiązania Ericssona przeznaczone dla firm innych niż operatorzy telekomunikacyjni, m.in. systemy call center, a także wiele aplikacji, umożliwiających zdalny, zarówno przewodowy, jak i bezprzewodowy dostęp do firmowej poczty i innych zasobów. Obroty Damovo w ub.r. wyniosły ok. 50 mln zł.

Oficjalne wyniki polskiego Ericssona nie obejmują jeszcze dwóch pozycji. Pierwsza z nich to telefony komórkowe. We wrześniu Ericsson wydzielił dział telefonów komórkowych i przyłączył go do spółki joint venture, zawiązanej z Sony. Jej sprzedaż wynosi co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Kolejna wydzielona z Ericssona spółka, której sprzedaż nie została ujęta w wynikach, to Mia-Com, zajmująca się systemami tzw. łączności trunkingowej, używanymi głównie przez służby publiczne. W tym przypadku jednak wartość obrotów za ub.r. była niewielka w porównaniu z ogólnym obrotem Ericssona. Mia-Com została kupiona przez firmę Tyco Electronics.

Gdyby w oficjalnym wyniku znalazły się wszystkie nie uwzględnione w nim przychody, polski Ericsson prawdopodobnie zanotowałby w ub.r. kilkuprocentowy wzrost obrotów.

Do usług

W roku 2001, podobnie jak w latach poprzednich, dwie trzecie obrotów firmy pochodziły ze sprzedaży rozwiązań dla łączności radiowej, pozostałe to rozwiązania przewodowe. Podobna struktura sprzedaży występuje w korporacji jako całości. Coraz większy udział w przychodach Ericssona w Polsce stanowią jednak usługi - w 2001 r. była to już piąta część obrotów. Według zapowiedzi przedstawicieli firmy, wskaźnik ten będzie w przyszłości rosnąć. Ericsson liczy zwłaszcza na wzrost sprzedaży usług, polegających na monitorowaniu i zarządzaniu dostarczonymi rozwiązaniami, ale także serwis i szkolenia.

Największe ubiegłoroczne sukcesy Ericssona w Polsce są wynikiem współpracy z trzema operatorami: PTC SA (Era), Energis Polska oraz TP SA. Polska Telefonia Cyfrowa zakupiła od Ericssona sprzęt do budowy sieci GSM i rozwiązania do zarządzania siecią. Energis Polska zawarł z firmą kontrakt na dostarczenie kompleksowej infrastruktury transmisyjnej dla swojej sieci szkieletowej. Na mocy oddzielnej umowy firma przekazała Ericssonowi zakupione rozwiązania w zarządzanie. Firma zyskała także prestiżowy kontrakt na dosta-wę 12 szkieletowych routerów IP dla TP SA. Zakupy dokonane przez te trzy podmioty złożyły się na ok. 2/3 obrotu Ericssona w ub.r.

Wspólnie do klienta

Kierunek: współpraca

Ericsson

Ericsson wiąże przyszłość z łącznością bezprzewodową, a zwłaszcza z transmisją danych i usługami dodanymi. Wiosną 2001 r. wyszedł z ogólnoświatową inicjatywą Mobility World, skierowaną do niezależnych dostawców oprogramowania. Jej celem jest budowa jak największej liczby aplikacji, wykorzystujących możliwości technologii GPRS i UMTS.

Od października 2001 r. program w Polsce znany jest pod nazwą Świat Aplikacji. W jego ramach możliwe są trzy poziomy współpracy z Ericssonem: dostęp do dokumentacji i API, testowanie aplikacji z wykorzystaniem sprzętu dostarczonego przez Ericssona, aż po wspólne z Ericssonem prezentowanie rozwiązań operatorom. Na najwyższym poziomie z Ericssonem współpracuje kilka firm. Clinika.pl tworzy aplikacje medyczne, FES sp. z o.o. zajmuje się transmisją wideo. Firmy Pik i Zoom specjalizują się w rozwiązaniach, wykorzystujących wiadomości multimedialne MMS. OptoScan s.c. tworzy rozwiązania do lokalizacji użytkowników GSM. Partnerem Ericssona jest także XOR Solutions.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200