Kierunek: kreatywność, wiedza, technologia

Wspomóc ambitnych

Inicjatywy zmierzające do wspierania postaw innowacyjnych w polskiej nauce i gospodarce pojawiają się także na poziomie regionalnym. Jednym z podstawowych założeń projektu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (WCZTI), przyjętego przez Urząd Marszałkowski jako projekt kluczowy w Wielkopolsce, jest stworzenie spójnego systemu instrumentów wspierających innowacyjne pomysły w obszarze IT. Przewiduje się m.in. powstanie kilku specjalistycznych laboratoriów badawczych, inkubatora zaawansowanych technologii IT oraz pionu wsparcia technologicznego i finansowego dla nowych firm. Szacuje się, że podjęte działania mogą doprowadzić do powstania ok. 400 firm z branży IT. Klaster tych firm miałby tworzyć swoistą "Internetową Dolinę Warty".

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych ma być tworzone przez konsorcjum, którego członkami i założycielami są: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz Politechnika Poznańska. Infrastruktura Centrum jest jeszcze w fazie projektowania, ale już teraz podejmowane są działania mające zdopingować studentów i pracowników naukowych poznańskich uczelni do myślenia o sposobach na skomercjalizowanie posiadanej wiedzy. Temu celowi ma służyć m.in. udział w organizowanym wspólnie z Microsoftem konkursie na najciekawszy pomysł na firmę IT pod hasłem "Techno-Mikro--Biznes". W ostatniej edycji zwyciężyły następujące projekty: oprogramowanie do nauki i zabawy dla dzieci mających problemy z mową, słuchem i wzrokiem, przenośny system nagrań cyfrowych wspomagający pracę dziennikarzy, portal internetowy Food4u z bazą danych zawierającą przepisy kulinarne, systemy instalacji inteligentnych budynków, serwis społecznościowy twórców kształtujących przestrzeń.

Uświadomić realia

Na ile skuteczne dla rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki okażą się inicjatywy podejmowane przez administrację publiczną i wyasygnowane na ten cel środki publiczne, czas z pewnością pokaże. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko jeden z wielu elementów złożonego procesu tworzenia warunków do proinnowacyjnych postaw i zachowań. Na jego końcowy efekt duży wpływ będą miały zarówno czynniki ekonomiczne czy polityczne, jak i kulturowe. Innowacyjność to w dużej mierze bowiem sposób myślenia, postawa wobec świata i ludzi. Te rzeczy są najtrudniejsze do wykreowania. Dopóki przedsiębiorcy będą myśleć, że mogą walczyć z konkurencją tylko cenami i obniżaniem kosztów produkcji, dopóty o prawdziwej innowacyjności mowy być nie może.


TOP 200