Kierunek - integracja

W najbliższym czasie na rynek ma trafić pakiet Microsoft Project 2003.

W najbliższym czasie na rynek ma trafić pakiet Microsoft Project 2003.

Tym razem nie trzeba będzie czekać dwóch lat, typowego okresu dzielącego premiery kolejnych wersji oprogramowania Microsoft. Wkrótce firma wprowadzi na rynek nową wersję pakietu Project, przeznaczonego do planowania i zarządzania projektami.

Aktualna edycja Microsoft Project 2002 trafiła do sprzedaży w czerwcu ub.r. Przyspieszenie wynika z chęci dostosowania cyklu publikowania nowych wersji Project do cyklu pakietu biurowego Office. Począwszy od tego roku, Project 2003, podobnie jak inne produkty zawierające Visio i Real-Time Communications Server, będzie wchodził w skład pakietu Office. Nie ulega wątpliwości, że koncern z Redmond chce po raz kolejny wykorzystać popularność jednego ze swoich produktów do promowania innego.

W sieci powiązań

Nowy Project ma przede wszystkim większe możliwości integracyjne z innymi aplikacjami i to zarówno Microsoftu, jak i innych producentów. Project 2003 ma niezwykle łatwo integrować się z aplikacjami Office. Project Server 2003 będzie wymieniać dane z Outlook 2003 i Windows SharePoint Services w Windows Server 2003. Pozwoli to użytkownikom Project na dostęp do informacji o projektach i modyfikowanie ich przy wykorzystaniu dobrze znanych im narzędzi - przekonują przedstawiciele firmy.

Dzięki integracji z Outlook 2003 zadania określone w Project mogą automatycznie pojawiać się w kalendarzach członków zespołów pracujących nad poszczególnymi projektami. Klikając na zadanie w kalendarzu, użytkownik będzie mógł zapoznać się z raportem dotyczącym aktualnego stanu prac. Większa integracja z Windows Share Point Services ma z kolei umożliwić kierownictwu m.in. szacowanie ryzyka związanego z projektem i lepsze zarządzanie przypisanymi mu zasobami.

W stosunku do wersji 2002 Microsoft rozwinął system w kierunku większej integracji także z systemami informatycznymi innych producentów, m.in. ERP. Korzyścią płynącą z takiej integracji może być np. dostęp do wszelkich niezbędnych danych związanych z obsługą projektu, np. faktur zakupowych, danych o wynagrodzeniach, urlopach itd. Microsoft nie dostarcza gotowych interfejsów dla konkretnych aplikacji - usługami integracyjnymi mają się zająć partnerzy.

Samodzielnie i zespołowo

W obecnej postaci Microsoft Project stanowi tanią alternatywę dla produktów takich firm, jak Primavera Systems czy Niku, a także specjalistycznych narzędzi do zarządzania projektami dostarczanymi przez producentów systemów ERP. Według producenta oprogramowanie z modułem serwerowym znalazło uznanie ponad tysiąca firm. Jednak tylko część z nich wdrożyła oprogramowanie serwerowe - wiele firm ograniczyło się do części "biurkowej" pakietu.

Czy wersja 2003 ma szansę odmienić ten trend? Użytkownicy dotychczasowych wersji pakietu na razie sceptycznie odnoszą się do proponowanych przez Microsoft nowych funkcji, które znajdą się w Project 2003.

Project 2003 będzie dostępny w kilku wersjach. Edycje Standard i Professional są przeznaczone do wykorzystania na komputerze. Wersja zwana Microsoft Office Enterprise Project Management Solution zawiera Project Professional (rdzeń funkcji związanych z harmonogramowaniem), Project Server (obsługuje zarządzanie zasobami i pracę grupową) oraz Project Web Access (zapewnia członkom zespołów dostęp do informacji o projekcie i zasobach znajdujących się w Project Server za pośrednictwem przeglądarki). Cena poszczególnych wersji pakietu nie została jeszcze ustalona.


TOP 200