Kierunek giełda

Techmex SA zamierza we wrześniu lub październiku br. zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prospekt emisyjny zostanie złożony do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jeszcze w czerwcu br.

Techmex SA zamierza we wrześniu lub październiku br. zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prospekt emisyjny zostanie złożony do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jeszcze w czerwcu br.

Planowana wielkość emisji to 150-200 mln zł. Ma to stanowić ok. 40% dotychczasowego kapitału akcyjnego. Około 30-35% sprzedawanych walorów będzie pochodzić od dotychczasowych inwestorów finansowych. Obecnie głównymi udziałowcami spółki są: Jacek Studencki (46% akcji), Handlowy Investment (20%), European Renaissance Capital, Pioneer US i Pioneer UK.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego i budowę centrum logistycznego w okolicach Bielska-Białej. W ubiegłym roku Techmex osiągnął przychody w wysokości 508 mln zł (plany na ten rok - 750 mln zł) i odpowiednio zysk netto 9,1 mln zł (14 mln zł).


TOP 200