Kierunek - Internet

Szósta wersja pakietu PowerBuilder wyraźnie wskazuje, że Sybase coraz większą wagę przykłada do sieci WWW.

Szósta wersja pakietu PowerBuilder wyraźnie wskazuje, że Sybase coraz większą wagę przykłada do sieci WWW.

Zalety: Znacznie ulepszony debugger, możliwość tworzenia aplikacji wielojęzycznych, uruchamianie aplikacji w środowiskach Windows, Unix, Macintosh, profilowanie wydajności, komunikacja asynchroniczna.

Wady: Brak wsparcia dla języka Java, komponentów JavaBeans, ActiveX i CORBA (zapowiadane na I kw. 1998 r.).

PowerBuilder ma umożliwić tworzenie "chudych" aplikacji. W nowej wersji PowerBuilder 6.0 firma Sybase rozpoczęła (ale jeszcze nie zakończyła) proces przekształcania tego programu z narzędzia do tworzenia aplikacji klient/serwer w narzędzie do tworzenia aplikacji dla sieci Web.

W Data Systems Services Group - firmie niezależnych konsultantów - testowano ostatnią wersję beta PowerBuilder Enterprise Edition for Windows 6.0, jeszcze przed ubiegłoroczną premierą. Nowa wersja zawiera kilka interesujących usprawnień, w tym wsparcie dla platform HP-UX i IBM AIX, ulepszenia w zakresie tworzenia wielowarstwowych aplikacji rozproszonych dla Internetu i intranetu, lepszy debugger oraz większe możliwości tworzenia komponentów.

Na pierwszy rzut oka nie widać oczywistych elementów transformacji PowerBuildera ze środowiska do tworzenia aplikacji klient/serwer do narzędzia umożliwiającego opracowanie aplikacji dla "chudego klienta". Sybase obiecuje dostarczenie takich właściwości, jak wsparcie w niedalekiej przyszłości komponentów ActiveX, CORBA, DCOM i JavaBeans. Obecnie PowerBuilder 6.0 pozwala na dynamiczne tworzenie stronic HTML dla "chudego klienta".

Nawet w ograniczonej postaci PowerBuilder 6.0 to potężne środowisko do opracowania aplikacji, konkurujące w możliwościach budowy skalowanych aplikacji dla przedsiębiorstwa z takimi produktami, jak Borland Delphi, Microsoft Visual Basic i Visual C++. Pakiet pozwala na opracowanie aplikacji, korzystających z komponentów dla 32-bitowych środowisk Windows i Unix, upraszcza początkowy etap opracowania aplikacji i jej utrzymywanie oraz zwiększa wydajność aplikacji dzięki stosowaniu wbudowanego komponentowego serwera transakcji (Component Transaction Server - CTS) Jaguar. Serwer Jaguar partycjonuje aplikacje na trzy części: aplety prezentacyjne dla stacji klienta, komponenty dla serwera związane z obsługą logiki aplikacji oraz komponenty związane z obsługą bazy danych. Komponenty aplikacji można opracowywać za pomocą PowerBuildera lub języka C++.

Nowe lub ulepszone technologie przydatne do opracowania skalowalnych aplikacji dla przedsiębiorstwa to wsparcie wspólnego korzystania z obiektów oraz asynchroniczna obsługa zapytań. Wspólne korzystanie z obiektów zmniejsza liczbę dostępów do bazy danych, zaś asynchroniczna obsługa zapytań jest zbliżona do opóźnionego zapisu do bazy: po otrzymaniu zapytania do bazy ze stacji klienta, serwer - gdy jest zajęty - zapamiętuje je, zwalnia klienta do innych prac, a zapytanie obsługuje później.

Just-in-Time debugger

Firma Sybase znacznie ulepszyła pracę debuggera aplikacji, dodała moduł profilowania wydajności oraz usprawniła funkcję śledzenia (trace) zmiennych. Nowe rozwiązanie architektoniczne (just-in-time) debuggera działającego w tle upraszcza i przyspiesza proces znajdowania błędów.

Obecnie debugger jest łatwiejszy w użyciu, podaje więcej informacji i jest solidniejszy niż prymitywny produkt dostarczany z wersją 5.0. Zawiera lepszą obsługę punktów przerywania programu (breakpoint), zapewnia możliwość przeglądania obiektów w pamięci, punkty obserwacyjne (watchpoint) i krokowego wykonywania programu. Wbudowane procedury analityczne i moduł tworzenia wykresów pozwalają na ocenę i tworzenie wykresów wydajności. Umożliwia to znalezienie słabych punktów aplikacji, "wąskich gardeł" i innych problemów oraz wspomaga proces optymalizacji aplikacji.

Wsparcie dla języka Java

Nowy generator prokurenta (proxy) Java pozwala klientom napisanym w Javie na bezpośredni dostęp do obiektów PowerBuilder 6.0 i logiki aplikacji. Prokurent dostarcza metodę, w którą włącza się bezpośrednio logikę aplikacji, zapewniając jej elastyczność, skalowalność i wielokrotne używanie. W ten sposób można skorzystać z możliwości, jakie oferują aplikacje w języku Java (niezależność od sprzętu oraz możliwość bezpośredniego wywoływania metod z rozproszonych serwerów PowerBuilder) bez konieczności przepisywania obiektów PowerBuilder w Javie. Oszczędza to czas, zwłaszcza w przypadku obiektów PowerBuilder napisanych dawniej.

Gdy Sybase zakończy opracowanie wsparcia dla ActiveX, ładowalny z serwera moduł wykonawczy PowerBuilder (run- time) będzie działał jako komponent ActiveX, dostępny z sieci Internet lub intranet, oszczędzając czas związany z rozpowszechnianiem i utrzymywaniem aplikacji. Moduł Window ActiveX to właściwie otoczka ActiveX dla modułu wykonawczego PowerBuildera, zapewniająca mu możliwości transportowe. Moduł Windows ActiveX działa jako rozszerzenie przeglądarki, ale zawiera wbudowane metody. Może być wbudowany do dowolnej aplikacji, w której działają komponenty ActiveX i pracować na maszynie, na której da się uruchomić maszynę wirtualną PowerBuilder. Sybase zamierza dostarczać bezpieczną wersję tej otoczki do zastosowania w handlu elektronicznym i wymianie poufnych danych.

Aby zwiększyć skalowalność, komponentowy serwer transakcji Jaguar CTS zajmuje się obsługą i zarządzaniem obiektami aplikacji. Zmniejsza to programiście problemy, związane z obsługą komunikacji, bezpieczeństwem, zarządzaniem wątkami i wydajnością aplikacji złożonych z komponentów. Obecna wersja Jaguara działa jedynie na Windows NT 4.0 i Sun Solaris 2.5.1; dopuszcza na serwerze jedynie komponenty ActiveX i C++. Część kliencka aplikacji może być napisana w języku Java. Działanie serwera Jaguar nie poddano testowaniu.

Rozszerzenie modułu DataWindows to możliwość dynamicznej translacji aplikacji do HTML (bez pisania kodu), przy zachowaniu jej oryginalnego formatu i włączeniu elementów kontrolnych, wywoływanych jako metody. Pozwala to np. na dodanie polecenia, paska przewijania lub możliwości zapisania danych w formacie Excel.

Dla firm, tworzących aplikacje wielojęzyczne, PowerBuilder 6.0 dla Windows NT zawiera kody znaków zgodne z Unicode.

Bardziej otwarty

W nowej wersji PowerBuildera zarzucono poprzednią, firmową metodę kontroli wersji kodu aplikacji, co ma umożliwić szybsze adaptowanie narzędzi niezależnych producentów do kontroli wersji kodu. PowerBuilder zawiera standardowy interfejs do kontroli wersji kodu (PowerBuilder Source Code Control API), zgodny ze specyfikacją Microsoftu. W przyszłości Sybase zapowiada rozszerzenie specyfikacji kontroli kodu o inne wersje popularne w przemyśle.

PowerBuilder 6.0 zawiera wersję szkoleniową narzędzia do modelowania obiektów HOW firmy Riverton Software.

Howard Millman kieruje niezależną firmą konsultingową Data Systems Services Group w Croton, USA. Opr. mł.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200